AKTUALNI JAVNI RAZPISI - JANUAR 2018

NatisniE-pošta

3 MILIJONE EVROV ZA NALOŽBE V UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) je 29. septembra 2017 objavilo javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture za leto 2017. Za ta namen je razpisanih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšati stroške spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci, to so lastniki gozda in agrarne skupnosti, ki so natančno opredeljeni v javnem razpisu, lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 10. januarja 2018 do 24. ure.

ZA POMOČ MAJHNIM KMETOM NA VOLJO 20 MILIJONOV EVROV
Letos prvič in izjemoma je MKGP objavil javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, v skupni višini 20 milijonov evrov. Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca. Z razpisanimi sredstvi bo ministrstvo lahko podprlo 4.000 majhnih kmetij, kar predstavlja približno dve tretjini obstoječih majhnih kmetij, ki izpolnjujejo pogoje. Upravičenci lahko oddajo vloge do 31. januarja 2018.

ZA NALOŽBE V IZVEDBO AGROMELIORACIJ NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH RAZPISANA 2 MILIJONA EVROV
MKGP želi s tem razpisom, kjer ima na voljo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev, krepiti aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti in povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji ter prispevati k večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka do vključno 9. marca 2018 do 24. ure.

PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI V LETU 2017
MKGP je 8. decembra 2017 objavil drugi javni razpis za podporo za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017, s katerim se razpisuje 700.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. Glede na to, da je vnos vlog na javni razpis mogoč do vključno 26. 1. 2018 do 24. ure, je zelo pomembno, da se upravičenci, ki se želijo prijaviti na javni razpis, pri kontrolnih organizacijah prijavijo v postopek certificiranja najpozneje do 31. 12. 2017.

Več informacij o vseh razpisih MKGP na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

RAZPIS ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKTOV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI
Slovenski regionalni razvojni sklad je v novembru 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi, kjer sta na voljo 2 milijona evrov sredstev. Predmet razpisa so ugodna premostitvena posojila kmetijskim gospodarstvom, ki so že prejela sklep oziroma odločbo o odobrenih evropskih sredstvih in podpisala pogodbo o sofinanciranju. Javni razpis je odprt od 18. decembra 2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 4. 2018. Več na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

RAZPIS ZA BREZOBRESTNE KREDITE PRIZADETIM PO SPOMLADANSKI POZEBI V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU
Slovenski regionalno razvojni sklad je v decembru 2017 objavil javni razpis, katerega predmet je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka. Višina razpisanih sredstev je pet milijonov evrov. Obdobje upravičenosti je od 23. 4. 2017 do 31. 12. 2018. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2018. Več informacij na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada: http://www.regionalnisklad.si/.

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij