30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

MEDNARODNI KMETIJSKI SEJEM V NOVEM SADU

E-pošta Natisni

V Novem Sadu je v začetku maja potekal 83. Mednarodni kmetijski sejem, ki sodi med največje sejme v jugovzhodni Evropi. Na njem so se predstavila tudi podjetja iz Slovenije, ki iščejo svoje poslovne priložnosti na tem trgu. V času sejma so se na srečanju sestali tudi predstavniki zadružnih organizacij iz nekdanje skupne države, ki so izmenjali svoje izkušnje in govorili o aktualni zadružni problematiki v posamezni državi. A. J.

 

OKRONANA NOVA MLEČNA KRALJICA

E-pošta Natisni

Mlekarna Celeia je na slavnostnem dogodku v Slovenj Gradcu razglasila zmagovalko izbora za mlečno kraljico Zelene doline Slovenije. S svojim znanjem s področja kmetijstva in mlekarstva si je krono prislužila 20-letna Urška Pevec iz Zibike, Šmarje pri Jelšah. V času svojega mandata bo Urška svoje delo opravljala odgovorno in poslanstvo usmerila k ozaveščanju ljudi o pomenu zdravega načina prehranjevanja, aktivno promovirala uživanje mleka in mlečnih izdelkov ter ne nazadnje ozaveščala o kakovosti domačega, slovenskega mleka brez gensko spremenjenih organizmov. 

Svoje razmišljanje je povzela z besedami: »Danes vedno več potrošnikov želi poznati izvor izdelka, ki ga uživajo oziroma uporabljajo za pripravo odličnih obrokov. Poleg poznavanja izvora izdelka sta pomembna njegova kakovost oziroma način njegove pridelave in predelave. Uravnotežena in kakovostno prehrana je odlična popotnica k dobremu počutju, medtem ko je poznavanje oznak »Brez GSO – pridelano/proizvedeno brez gensko spremenjenih organizmov« in »višja kakovost« odločilno pri izbiri pravega izdelka.

 

MEDNARODNI ZADRUŽNI DAN 2016 - ZADRUGE IMAJO MOČ DELOVANJA ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST

E-pošta Natisni

Vsako prvo soboto v juliju poteka mednarodni zadružni dan. Letos praznik, ki slavi zgodovino zadružnega gibanja, obeležujemo v soboto, 2. julija 2016. Njegov namen je razširiti ozaveščenost o zadružništvu ter promovirati zadružne uspehe in ideje mednarodne solidarnosti, ekonomske učinkovitosti in enakopravnosti. Osrednja tema letošnjega mednarodnega zadružnega dne je moč delovanja zadrug za trajnostno prihodnost in spodbuja program Združenih narodov v sklopu ciljev trajnostnega razvoja in vzpostavitev agende za leto 2030. Praznik poziva k večjemu priznanju edinstvenega pristopa zadrug k trajnostnemu ekonomskemu, socialnemu in ekološkemu razvoju. J. K.

 

SKUPŠČINA DBS

E-pošta Natisni

Konec marca 2016 je potekala 32. Redna skupščina Deželne banke Slovenije. Na njej so se delničarji seznanili z letnim poročilom Deželne banke Slovenje d.d. za poslovno leto 2015, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila DBS za poslovno leto 2015 s pozitivnim stališčem revizorja. Podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2015. Imenovali so revizorja za DBS za poslovna leta 2016–2018. Skupščina je imenovala tudi petčlanski nadzorni svet, katerega člani so postali Peter Vrisk, Marjan Janžekovič, Ivan Lenart, Nikolaj Maver in Bernarda Babič. A. J.

 

ZVEZO SLOVENSKE PODEŽELSKE MLADINE BO ŠE NAPREJ VODIL ROK DAMIJAN

E-pošta Natisni

V soboto, 12. marca 2016, je potekala v Žireh redna volilna skupščina Zveze slovenske podeželske mladine. Na njej so se člani seznanili z delom zveze v minulem letu ter sprejeli finančno poročilo in program dela zveze za leto 2016. Tokratna skupščina je bila tudi volilna, kjer so za predsednika zveze ponovno izvolili Roka Damijana. A. J.

 

OTVORITEV KMETIJSKO-VRTNEGA CENTA V NAKLEM

E-pošta Natisni

Kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja Loka je v začetku marca 2016 odprla Kmetijsko-vrtni center v Naklem. Na otvoritvi so številne zbrane nagovorili predsednika obeh zadrug in direktor Kmetijsko-gozdarske zadruge Škofja Loka. Center je že peti kmetijsko-vrtni center, ki poleg vrtnega programa, kmetijskega repromateriala in cvetličarne ponuja tudi mlečne in mesne izdelke zadruge ter domači kotiček. Center je zadruga odprla v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Naklo. A. J.

 

VABILO NA 43. LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV »SPREMEMBE NA KMETIJSKIH TRGIH IN NJIHOV VPLIV NA PRIHODNOST ZADRUŽNIŠTVA IN PODEŽELJA«

E-pošta Natisni

Portorož, Grand hotel Bernardin, 8. in 9. marec 2016

V Portorožu bo 8. in 9. marca 2016 potekal triinštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Letošnji posvet osrednjo pozornost namenja spremembam na kmetijskih trgih, predstavlja razmere v Sloveniji in tujini, govori o razvoju zadrug in njihovem odzivanju na negotove razmere. Osvetljuje ukrepe, povezane z novo skupno kmetijsko politiko in Programom razvoja podeželja RS, ter predstavlja aktualno dogajanje v kmetijstvu in celotni prehranski verigi. Osredotoča se na znanje, sodelovanje, inovativnost, ki lahko v okviru kmetijske in drugih politik pripomorejo k večji konkurenčnosti in ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju.

Naše vabilo velja zadružnikom, predsednikom in članom upravnih in nadzornih odborov ter direktorjem zadrug, predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije, predstavnikom upravnih enot in občin, izobraževalnih organizacij, državnih organov, zbornic in institucij, našim prijateljem iz tujine in vsem, ki sta vam blizu slovensko kmetijstvo in podeželje.

Posvet odpira aktualne vsebine, pridružite se nam, predstavite svoje predloge in zamisli ter soustvarjajte našo skupno prihod Shrani nost.

Prijavnice in dodatna po¬jasnila so na voljo v vaši za¬drugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, z.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, pokličete nas lahko na telefon 01 24 41 360 ali nam pišete na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

REŠEVANJE TEŽAV V SEKTORJU MLEKA

E-pošta Natisni

Velik padec cen mleka in povečevanje proizvodnje mleka v vseh državah EU, tudi v Sloveniji, sta glavna razloga za težave, s katerimi se srečujejo kmetje v mlečnem sektorju. Cene mleka so v letu 2015 padle za več kot 20 % zaradi ruskega embarga, povečanja svetovne proizvodnje mleka in zmanjšanja porabe, ukinitve mlečnih kvot aprila 2015 in presežkov mleka na evropskem trgu. Po podatkih Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja se je proizvodnja mleka v Sloveniji od novembra 2015 do decembra 2015 povečala za 8 %, na evropski ravni se je od januarja do novembra 2015 v primerjavi z enakim obdobjem leto prej proizvodnja mleka povečala za 2,2 %. Mlekarne v Sloveniji beležijo 10 do 15 % večji odkup mleka v decembru in januarju.


Za ublažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka in likvidnostnih težav je Evropska komisija državam članicam namenila finančno pomoč. Sprejeta je bila uredba za pomoč sektorju mleka in mesa, ki z dodanimi nacionalnimi sredstvi zagotavlja do 2,7 milijona evrov sredstev pomoči, od tega je 80 % sredstev namenjenih reševanju težav v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, 20 % pa za sektor prašičjega mesa, ki se prav tako spopada z velikimi težavami. O predlogih za reševanje krize mlečnega sektorja in za izboljšanje dohodkovnega položaja slovenskih kmetij so se dogovarjali deležniki mlečne verige tudi na februarskih srečanjih.

Več ...
 

DBS NAJCENEJŠA MED BANKAMI V SLOVENIJI

E-pošta Natisni

Po zadnji analizi, ki jo je objavila Zveza potrošnikov Slovenije, Deželna banka Slovenije tako pri poslovanju na bančnem okencu kot tudi pri spletnem bančništvu ostaja najcenejša med bankami v Sloveniji.

Zveza potrošnikov Slovenije redno spremlja cene plačilnih storitev, ki jih potrošniki uporabljamo najpogosteje, v obdobju od januarja 2015 do januarja 2016 je zabeležila več kot 80 podražitev in 10 pocenitev. Zveza potrošnikov Slovenije v svoji analizi, ki je dostopna na spletnih straneh www.zps.si, posameznikom svetuje, da v njenem spletnem primerjalniku bančnih storitev ocenijo, koliko na letni ravni plačujejo za vsakodnevno plačilno poslovanje in kakšne prihranke lahko pričakujejo, če poiščejo ugodnejšo banko.
Kot že več let poprej so v Deželni banki Slovenije tudi v obdobju zadnje analize Zveze potrošnikov Slovenije upravičili slogan, da so svojim strankam »vedno blizu« – ne le s 85 poslovalnicami po vsej Sloveniji, ampak tudi s cenovno zelo ugodnimi produkti. V nasprotju s predstavo večine potrošnikov je postopek zamenjave banke hiter, enostaven in brezplačen ter ob izpolnjenih pogojih za zaprtje računa traja največ dva tedna. S. V.

 

Z NOVIM DRŽAVNIM PODJETJEM KONEC KONCESIJ ZA DRŽAVNE GOZDOVE

E-pošta Natisni

Z novim Zakonom o gospodarjenju z državnimi gozdovi, ki je bil sprejet v Državnem zboru 2. februarja 2016, se ukinja podeljevanje koncesij, namesto njih pa se bo za gospodarjenje z državnimi gozdovi ustanovila družba Slovenski državni gozdovi. Država ima namreč v lasti petino vseh gozdov v Sloveniji, s katerimi bo v prihodnje upravljala družba, ki bo izključno v lasti države. Osrednje naloge družbe bodo v skladu z določili sprejetega zakona razpolaganje z državnimi gozdovi, upravljanje državnih gozdov ter pridobivanje gozdov v imenu in za račun RS, lahko pa bo opravljala še dejavnosti organiziranja centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa in ustvarjanje pogojev za razvoj ter vzpostavljanje gozdno-lesnih verig s čim večjo dodano vrednostjo. Matej Biščak, direktor Kmetijsko-gozdarske zadruge Pivka in član strokovnega odbora za gozdarstvo pri Zadružni zvezi Slovenije, o tem razlaga: »V okviru strokovnega odbora za gozdarstvo smo pripravljavcu zakona podali pripombe, da se z novim zakonom položaj kmetov lastnikov gozdov in gozdarskih zadrug ne sme poslabšati. Predlagali smo, da nova zakonodaja zagotovi pravne podlage in spodbude, da se kmetijsko-gozdarske zadruge, zlasti v gorskih in hribovitih predelih, po svojih članih in delavcih lahko organizirano vključujejo v posamezne naloge gospodarjenja z državnimi gozdovi. Prav tako smo predlagali, da se slovenska gozdarska zakonodaja, ki na področju združevanja trenutno izrecno omenja spodbude samo za društva lastnikov gozdov, tudi pri spodbudah proizvodnemu in poslovnemu povezovanju lastnikov gozdov, zlasti v zadrugah, bolj zgleduje po primerljivih ureditvah.« B. J.

 

S 1. APRILOM ZAČNE VELJATI NOV ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

E-pošta Natisni

Državni zbor je nov Zakon o javnem naročanju ZJN-3 sprejel 18. novembra 2015, določila zakona pa začnejo veljati s 1. aprilom 2016. Zakon prinaša spremembe na področju javnega naročanja hrane, zlasti glede meril za oddajo javnega naročila, kjer naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer po novem zakonu naj cena ne bo edino merilo pri primerjavi ponudbe, ampak se prednostno upoštevajo živila iz shem kakovosti, živila iz nacionalnih predpisov o kakovosti ter živila, ki so trajnostno pridelana ali predelana, zaradi česar je zagotovljena večja svežina, prav tako pa tudi manj okoljskih obremenitev pri prevozu. Pomembna možnost, ki jo zakon daje javnim zavodom, je, da lahko enega ali več sklopov naročila izločijo in naročijo po enostavnem postopku pri lokalnem ponudniku.

Pri takem naročilu je sicer javni zavod omejen, saj na ta način lahko naroči največ za petino vrednosti vseh sklopov, pri čemer mora vrednost vsakega posameznega izločenega sklopa znašati manj kot 80 tisoč evrov. To daje javnim zavodom možnost neposredne nabave lokalnih živil pri kmetu, zadrugi, mlekarni in drugih ponudnikih lokalne hrane. B. J.

 

REZULTATI 10. LICITACIJE VREDNEJŠEGA LESA 2016

E-pošta Natisni

Letos je v Slovenj Gradcu potekala jubilejna 10. licitacija vrednejšega lesa, ki sta jo organizirala Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. Na mesto licitacije je svoje hlode do 21. januarja 2016 pripeljal 401 lastnik. Vseh hlodov je bilo 2295 v skupni izmeri 2.532,60 m³. Prvih šest mest z najvišjo ceno za hlod je pripadel gorskemu javorju, in sicer 1. mesto: 12.346,81 € za hlod oziroma 7.555,00 €/ m³, sedmo mesto pa je pripadlo macesnu z 3.231,54 € za hlod. B. J.

 

BRICI ŽELIJO ZAŠČITITI REBULO

E-pošta Natisni

Briški vinogradniki se že nekaj let trudijo, da bi zaščitili vino rebula z oznako »priznano tradicionalno poimenovanje« (PTP), s katero se lahko označijo vina, če je za tako označevanje predhodno izdelan elaborat, ki opredeljuje geografsko območje in lastnosti vina ter utemeljuje uporabo tradicionalnega poimenovanja. V Goriških Brdih je rebula ena od najpomembnejših vinskih sort, saj je z njo zasajena četrtina vseh briških vinogradov. V Brdih jo pridelujejo na zahtevnih terasah na dobrih 400 hektarjih s hektarskim donosom od osem do največ deset ton.
»Briški vinarji smo se združili z željo, da bi zaščitili vino rebula z oznako PTP, in si tako povezani v konzorcij, v katerem smo skupaj Vinska klet Goriška Brda, zasebni vinarji in občina Brda, prizadevamo, da bi nam uspelo čim prej pridobiti oznako. Tako naj bi letos v Bruslju sprejemali merila zaščite, v začetku leta 2017 pa bi briška rebula pridobila oznako geografsko zaščitena,« je povedal Marjan Lesica, predsednik upravnega odbora zadružne Vinske kleti Goriška Brda. Z zaščito se mudi, ker so Italijani napovedali, da nameravajo čez mejo zasaditi tisoč hektarjev rebule, za kar želijo tudi dobili tako državno kot evropsko dovoljenje. Rebulo nameravajo Italijani zasaditi v nižinskih legah, kamor rebula ne sodi, saj so tam pridelki tudi do 20 t/ha in je tudi kakovost tiste rebule temu primerna. B. J.

 

IZVOZNO USMERJENA HMELJARSKA PANOGA

E-pošta Natisni

Hmeljarstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo in je med najbolj prepoznavnimi dejavnostmi v Spodnji Savinjski dolini, pridelujejo pa ga še na območju Ptujskega polja ter Koroške in Dravske doline. V Sloveniji povprečno pridelamo od 1700 do 2500 ton hmelja letno, kar je približno 3 % svetovne pridelave hmelja. Svetovni trg ceni slovenski hmelj, zato večji del pridelka izvozimo, največ 95 % hmelja izvozimo na trge EU, 5 % pridelave pa odkupijo domače pivovarne. Lanska letina hmelja je znašala slabih 1700 ton, zaradi slabih pogojev pri pridelavi hmelja povsod po svetu, razen v Ameriki, in zaradi porasta povpraševanja t. i. pivovarn Craft pa je bilo mogoče prodati vse pridelane količine hmelja. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki ima sedež v Žalcu, je v februarju 2016 organiziral 53. Mednarodni seminar o hmeljarstvu na temo registracije fitofarmacevtskih sredstev za varstvo hmelja v Sloveniji, predstavljena so bile tudi izkušnje pomembnih hmeljarskih dežel, kot sta Nemčija in Češka. Razpravljali so še o tehnologiji pridelave hmelja in zakonodaji na področju zaposlovanja sezonske delovne sile na hmeljarskih kmetijah.

Frančišek Gajšek, predsednik Kmetijske zadruge Petrovče in hmeljar, o prihodnosti slovenskega hmeljarstva pravi: »Pridelava hmelja v Savinjski dolini je izjemno pomembna panoga. V preteklih letih se je panoga srečevala z velikimi težavami in nizkimi odkupnimi cenami, lani pa so se razmere nekoliko izboljšale in upamo, da se bo kakovostna pridelava hmelja ob ustreznih podporah uspešno nadaljevala. Želimo si, da bi bila tudi hmelju namenjena večja promocija, predvsem na tujih trgih, kamor izvozimo večino našega pridelka.« B. J.

 

PRIZNANJE ZA ODLIČNOST V KOMUNICIRANJU PREJEL PRIMORSKI VRTIČEK

E-pošta Natisni

Za odlično izpeljano akcijo Primorski vrtiček ter povezovanje akademske sfere in kmetijstva z javnostjo so priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2015 skupaj prejeli Univerza na Primorskem, Kmetijska zadruga Agraria Koper in Primorske novice. Priznanje podeljuje Slovenska znanstvena fundacija, ki spodbuja tako raziskovalce, da obveščajo javnost o svojih dosežkih, kot tudi medije, da o njih poročajo. V akciji Primorski vrtiček so bralci časopisa Primorske novice vsako soboto lahko prebirali strokovne in praktično preverjene nasvete za vrtičkarje, ki so nastajali pri obdelovanju vrtička na posestvu Kmetijske zadruge Agraria na Purissimi. Vrtiček sta pod mentorstvom strokovne vodje zadruge in predstojnice sredozemskega kmetijstva na Univerzi na Primorskem od pomladi do jeseni obdelovala učenca omenjenega oddelka. Z akcijo bodo nadaljevali tudi letos. B. J.

 

 

OBJAVLJENI PRVI RAZPISI IZ NOVEGA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

E-pošta Natisni

Kmetijsko ministrstvo je v februarju 2016 objavilo prve razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Višina razpisanih nepovratnih sredstev za Javni razpis za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave znaša 8 milijonov evrov. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe in se ob določenih pogojih lahko poveča. Vnos vloge poteka od 7. 3. 2016 do vključno 6. 4. 2016 do 24. ure.

Za Javni razpis za sofinanciranje naložb v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je razpisanih 20 mio evrov nepovratnih sredstev. V okviru razpisa se potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave. Višina javne podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša do 30 % upravičenih stroškov naložbe in se ob določenih pogojih lahko poveča. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 14. 3. 2016 do vključno 13. 4. 2016 do 24. ure.

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa. Za ta namen je v letošnjem letu razpisanih 8 mio evrov nepovratnih sredstev. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 14. 3. 2016 do vključno 15. 4. 2016, do 24. ure.
Vse podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.

 

JUBILEJNA VINSKA KRALJICA JE SARA STADLER

E-pošta Natisni

Sara Stadler iz Bistrice ob Sotli je z znanjem o vinu in s splošno razgledanostjo najbolj prepričala komisijo in bila izbrana za jubilejno, 20. vinsko kraljico Slovenije. Nova vinska kraljica bo združevala slovenske vinorodne dežele, predstavljala slovenska vina, vinogradništvo ter tudi turizem in kulturno dediščino doma in v svetu. Kot je povedala Sara, je njena želja: »Med mlade bi rada ponesla vest o žlahtni kapljici. Rada bi, da bi vsi vino bolj spoštovali in se zavedali, kako močno je zakoreninjeno v slovensko tradicijo in identiteto našega naroda.« Svečano kronanje in prisega poslanstvu nove vinske kraljice Slovenije sta potekala v začetku januarja 2016 v Radencih v organizaciji Pomurskega sejma. »Naziv je velika odgovornost, ki se je zavedam. V veliko veselje in izziv mi bo promovirati Slovenijo kot zanimivo vinorodno deželo z izjemnimi vinarji,« je še dodala 21-leta Sara, ki prihaja iz petčlanske delavsko-kmečke družine, v kateri se ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom. Je študentka agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, po končanem študiju pa si želi specializirati v vinogradništvu in vinarstvu. B. J.

 

Z NOVIM LETOM OBVEZNE DAVČNE BLAGAJNE

E-pošta Natisni

V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov bo treba s 1. januarjem 2016 vse račune za dobave blaga in storitev, plačane z gotovino, potrditi pri Finančni upravi RS (FURS). Predvideno je prehodno obdobje dveh let, do 31. decembra 2017, v katerem se lahko zavezanec prosto odloči, ali bo za izdajo računov uporabljal elektronsko napravo za izdajo računov z vzpostavljeno elektronsko povezavo s FURS ali vezano knjigo računov. Če bo zavezanec uporabljal vezano knjigo računov, bo moral račune naknadno potrditi pri FURS.


Zavezanec, ki mora obvezno uporabiti davčno blagajno, je tisti, ki izpolnjuje vse tri pogoje hkrati, in sicer: mora voditi poslovne knjige in evidence; mora izdati račun za dobavo blaga in storitev, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), in sta dobavljeno blago ali storitev plačana z gotovino (bankovci, kovanci ali bančne kartice). Vsi tisti davčni zavezanci, ki ne izpolnjujejo vse teh pogojev, so izvzeti iz sistema obveznega davčnega potrjevanja računov.


Še vedno bodo veljale izjeme za nekatere zavezance iz ZDDV-1, ki jim tudi v prihodnje ne bo treba izdajati računov za opravljen promet blaga in storitev:
• tisti, ki opravljajo osebno dopolnilno delo,
• kmetje, čebelarji in gozdarji za prodajo osnovnih izdelkov (denimo pese, potreben pa je za prodajo pesinega soka), razen če prodajajo še kakšne druge izdelke, za katere morajo izdati račun,
• pri prodaji vozovnic, žetonov v potniškem prometu, znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu, pri prodaji iz avtomatov itd.
FURS je pripravil tudi brezplačno aplikacijo Mini blagajna, ki omogoča izdajo in potrjevanje gotovinskih računov in vezane knjige računov, namenjena pa je vsem zavezancem, ki v letu izdajo majhno število računov. B. F.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij