PESTROST IN RAZNOLIKOST PRIHODNJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

PESTROST IN RAZNOLIKOST...

Intervju z dr. Tassosom Haniotisom, direktorjem...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

MEDNARODNI KMETIJSKI SEJEM V NOVEM SADU

E-pošta Natisni

Med 13. in 19. majem 2017 je v Novem Sadu v Srbiji potekal 84. Mednarodni kmetijski sejem, ki sodi med največje sejme v jugovzhodni Evropi. Na sejmu se je predstavilo več kot 1500 razstavljavcev, poleg predstavitvenega programa so potekali tudi dražba živine, razstava kmetijske mehanizacije, predstavitev ekološkega kmetovanja, poslovna srečanja B2B in zabavni dogodki. Otvoritve sejma se je udeležil tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Več ...
 

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ NA PTUJU

E-pošta Natisni

Med 19. in 21. majem 2017 je v minoritskem samostanu na Ptuju potekala tradicionalna 28. Državna razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki jo organizirajo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije z lokalnimi zavodi, Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zbrane je na otvoritvi pozdravil tudi Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, ki je poudaril pomen dobrot s kmetij in lokalno pridelane hrane za potrošnike ter za ohranjanje poseljenega in obdelanega podeželja. Na letošnje ocenjevanje so kmetije iz Slovenije in zamejstva prijavile več kot 1100 izdelkov iz 15 skupin. Poleg razstave je potekal bogat kulturni, sejemski in strokovni program ter različne delavnice.
V. V. in A. J.

 

VINOGRADNIŠKO-VINARSKI KONGRES V ŠENTJERNEJU

E-pošta Natisni

V Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je 12. maja 2017 potekal 5. Vinogradniško-vinarski kongres, ki ga organizirajo Kmetijski inštitut Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko-gozdarski zavod iz Novega mesta. Na kongresu so udeleženci pregledali izzive, povezane s trsnim izborom, možnosti uvajanja tolerantnih sort, pridelavo vina z geografskim poreklom in uvajanje tržno zanimivih vin. Spregovorili so tudi o pozebi, ki je letos prizadela med 70 in 100 odstotki slovenskih vinogradov, tako da bo v prihodnje treba premisliti o tehnološkem prilagajanju za okrepitev trt, o pravih legah vinogradov in grozdnih sortah. Strokovnemu delu kongresa je sledila še prireditev Vina in kulinarika vinorodne dežele Posavje, na kateri se je predstavilo 80 dolenjskih, belokranjskih in bizeljsko-sremiških vin.
Po MKGP povzela V. V.

 

SREČANJE Z NOVO UPRAVO MERCATORJA

E-pošta Natisni

Po menjavi predsednika uprave Mercatorja se je vodstvo Zadružne zveze Slovenije sestalo z novo upravo Mercatorja in sodelavci. Na srečanju so predstavniki Mercatorja predstavili aktualne informacije o dogajanju v Mercatorju in poudarili pomen dobrega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji hrane. Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, je poudaril, da želi Mercator nadaljevati dobro sodelovanje z dobavitelji ter krepiti sodelovanje z zadrugami in kmeti. »Lokalni dobavitelji so naša konkurenčna prednost, zato nameravamo v prihodnje naše sodelovanje še razširiti,« je dodal Čizmić. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je predstavil pomen kakovostne pridelave lokalne hrane, ki mora najti pot do potrošnika, in se zavzel za dobro sodelovanje zadrug s trgovskim sistemom Mercator tudi v prihodnje. »Zadruge že vrsto let sodelujemo z Mercatorjem tako na nabavni kot na prodajni strani in želimo, da sodelovanje dobro poteka tudi v prihodnje. Zadruge namreč odkupimo okoli 80 odstotkov tržne pridelave hrane s kmetij, v lasti imamo številne predelovalne obrate za meso, mleko in vino. Po zagotovilih vodstva Mercatorja sem prepričan, da bo naše sodelovanje z Mercatorjem dobro potekalo tudi v prihodnje, saj slovenski potrošnik vedno bolj povprašuje po kakovostni lokalno pridelani hrani, pridelava te pa zagotavlja delovna mesta na podeželju, v pridelavi, predelavi in trgovini,« je poudaril Peter Vrisk.
A. J.

 

SKUPŠČINA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

Na skupščini delničarjev Deželne banke Slovenije aprila 2017 so se člani seznanili z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in predlogom uporabe bilančnega dobička. Banka je poslovno leto 2016 zaključila uspešno. Delničarji so se seznanili tudi s strategijo banke za obdobje 2017–2021, ki jo je nadzorni svet sprejel v letu 2016, in izvolili Jožeta Strgarja za člana nadzornega sveta.
A. J.

 

OBČNI ZBOR KAPITALSKE ZADRUGE

E-pošta Natisni

Na Lukovici je aprila 2017 potekal redni letni občni zbor Kapitalske zadruge. Na njem so se članice seznanile s poročilom o delu upravnega in nadzornega odbora, potrdile letno poročilo Kapitalske zadruge za leto 2016 z revizorjevim poročilom, sprejele sklep o dodelitvi nerazdelnega kapitala Kapitalske zadruge in sprejele spremembo pravil Kapitalske zadruge.
A. J.

 

RAZPRAVA O PRIHODNJI SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI SE ZAČENJA

E-pošta Natisni

Po javni razpravi Evropske komisije, ki je trajala do začetka maja, so se v Sloveniji začele aktivnosti in delavnice na temo prihodnje skupne kmetijske politike in stališč Slovenije. Prva delavnica z nevladnimi partnerji je potekala na Lukovici, kjer so se različni udeleženci seznanili z izzivi prihodnje skupne kmetijske politike skozi prizmo danosti slovenskega kmetijstva, pregledali ključne vsebinske poudarke razprave o prihodnji organiziranosti skupne kmetijske politike ter se seznanili z možnimi scenariji razvoja, prednostmi in tveganji njihove uveljavitve za Slovenijo. V sklopu petih delavnic, ki so obravnavale ključne problemske sklope (stabilnost poslovanja in odpornost, okolje, verige vrednosti, povezovanje in sodelovanje, kmetija prihodnosti in vitalno podeželje), so udeleženci iskali rešitve in izrazili svoja razmišljanja, kako v prihodnje stanje izboljšati in prilagoditi potrebam slovenskega kmetijstva. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti problematike se bo razprava nadaljevala. Ugotovitve in predlogi bodo izhodišče za pripravo stališč Slovenije do nove skupne kmetijske politike. A. J.

 

SPREJETA UREDBA O IZVAJANJU UKREPA SODELOVANJE

E-pošta Natisni

Vlada Republike Slovenije je aprila 2017 sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. Z njo je vzpostavljena podlaga za objavo javnih razpisov v okviru tega ukrepa, ki bodo namenjeni vzpostavitvi in razvoju kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter diverzifikaciji dejavnosti na kmetijah. Zadruge bodo tako dobile možnost, da se prijavijo na javni razpis in v svojih trgovinah odprejo t. i. domače kotičke, v katerih prodajajo lokalno pridelano hrano in druge izdelke.
Po MKGP povzela V. V.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI

E-pošta Natisni

Javni razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. aprila 2017 objavilo javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 14 milijonov evrov. Upravičenci lahko vloge oddajo od 22. maja 2017 do vključno 27. junija 2017 do 24. ure. Več informacij na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. aprila 2017 objavilo 2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 1,5 milijona evrov. Upravičenci lahko vloge oddajo od 22. maja 2017 do vključno 31. julija 2017 do 24. ure. Več informacij na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. aprila 2017 objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Za ta namen sta razpisana 2 milijona evrov sredstev. Upravičenci lahko vloge oddajo od 10. maja 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga bo na svoji spletni strani objavilo ministrstvo. Več informacij na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. marca 2017 objavilo javni razpis Podukrep 8.6 Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2017. Za ta razpis je namenjenih 5 milijonov evrov sredstev. Upravičenci lahko vloge oddajo od 18. aprila do vključno 19. junija 2017 do 24. ure. Več informacij na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad je 3. februarja 2017 objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL. Naslednja prijavna roka sta 11. junij 2017 in 31. avgust 2017. Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 

VABILO NA 44. LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV »RAZVOJNI TRENDI KMETIJSTVA IN ZADRUŽNIŠTVA«

E-pošta Natisni

Portorož, Grand hotel Bernardin, 7. in 8. marec 2017

V Portorožu bo 7. in 8. marca 2017 potekal štiriinštirideseti Letni posvet zadružnikov, ki ga pripravlja Zadružna zveza Slovenije. Letošnji posvet osrednjo pozornost namenja razvojnim trendom na področju kmetijstva in zadružništva. Osvetljuje poglede na prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in podeželja po letu 2020, seznanja nas s pogledi mladih o prihodnosti, posebno mesto namenja digitalizaciji kmetijstva ter predstavlja aktualno dogajanje v kmetijstvu in celotni prehranski verigi.

Naše vabilo velja zadružnikom, predsednikom in članom upravnih in nadzornih odborov ter direktorjem zadrug, predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije, predstavnikom upravnih enot in občin, izobraževalnih organizacij, državnih organov, zbornic in institucij, našim prijateljem iz tujine in vsem, ki sta vam blizu slovensko kmetijstvo in podeželje.

Posvet odpira aktualne vsebine, pridružite se nam, predstavite svoje predloge in zamisli ter soustvarjajte našo skupno prihodnost.

Prijavnice in dodatna po¬jasnila so na voljo v vaši za¬drugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, z.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, pokličete nas lahko na telefon 01 24 41 360 ali nam pišete na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

PROGRAM POSVETA

 

SEMENARNA LJUBLJANA USPEŠNO ZAKLJUČILA PRISILNO PORAVNAVO

E-pošta Natisni

Semenarna Ljubljana s 111-letno tradicijo je podjetje nacionalnega pomena, saj je edino podjetje v Sloveniji, ki varuje in ohranja slovenske avtohtone in udomačene sorte ter z moderno tehnologijo in požrtvovalnostjo razvija nove in s tem zagotavlja pridelavo kakovostne domače hrane. V začetku februarja 2017 je Semenarna Ljubljana uspešno zaključila prisilno poravnavo, ki je bila nad podjetjem uvedena leta 2012.

»Podjetje zadnja tri leta odlično dela, redno poslovanje je dobro, poslujemo pozitivno, vsako leto beležimo vsaj 5-odstotno rast in celo ustvarjamo dobiček,« je o poslovanju na novinarski konferenci povedal Aleš Šabeder, direktor Semenarne Ljubljana. Ohranjanje avtohtonih slovenskih semen je ključno za pridelavo kakovostne slovenske domače hrane in za lokalno samooskrbo. V Sloveniji namreč najbolj uspeva seme, ki je prilagojeno slovenskim rastnim razmeram. Trenutno imajo v prodaji kar 23 avtohtonih in osem udomačenih vrst vrtnin ter štiri avtohtone sorte poljščin. Ta semena vzdržujejo na Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj, kjer preizkušajo vsa semena, ki jih ponujajo na trgu, in tudi razvijajo nove sorte. V prihodnje Semenarna Ljubljana pričakuje tudi pomoč države, do sedaj pomoči države ni bila deležna, na področju ohranjanja avtohtonih in udomačenih sort, ki so ključne za lokalno pridelavo hrane, zlasti za investicije v Selekcijsko-poskusni center na Ptuju. Večinska lastnica podjetja je Deželna banka Slovenije, ki je v Semenarni Ljubljana videla razvojni potencial. »Čeprav je bila za banko to zelo zahtevna poslovna odločitev, kjer ključna dejavnika nista bila zgolj poslovni učinek in finančna analiza, pa smo se zavedali nacionalnega pomena podjetja za ohranjanje avtohtonih in udomačenih sort. To našo banko razlikuje od drugih bank,« je povedala Sonja Anadolli, predsednica uprave DBS. Semenarna Ljubljana sodeluje tudi z več kot sto slovenskimi kmetijsko-gozdarskimi zadrugami, predvsem na področju oskrbe z reprodukcijskim materialom, te pa delujejo v skoraj vsaki slovenski vasi in so pomemben partner kmetom in podeželju. Poslovanje z zadrugami se je v zadnjem letu povečalo za 30 odstotkov. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je ob tem povedal: »V času, ko hrana postaja strateška surovina, ko ljudje želijo slovenska živila in se poudarja pomen samooskrbe, se moramo zavedati, da kakovostne lokalne hrane ni brez domačih semen.«
V. V.

 

TERAN PTP JE IN MORA OSTATI SLOVENSKI

E-pošta Natisni

Po odločitvi Evropske komisije, da namerava s pravnim aktom dovoliti Republiki Hrvaški izjemo pri uporabi imena teran, ki ga je Slovenija zaščitila na ravni Evropske unije in ima uveljavljeno zaščito, potekajo prizadevanja za ohranitev celovitosti zaščite terana. Slovenski kmetje, pridelovalci terana, Zadružna zveza Slovenije s svojimi članicami, pristojno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, januarja ustanovljena Civilna iniciativa za spoštovanje zaščite terana PTP in drugi bodo izkoristili vsa možna pravna in politična sredstva, da zagotovijo spoštovanje zaščite terana PTP. »Gre za temeljno spoštovanje strokovnega, pravnega in političnega dogovora na najvišji ravni,« je prepričan predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk. Ob tem opozarja: »Tudi naše zadruge so med pomembnimi pridelovalci vina teran PTP že vse od sredine 19. stoletja. Naša zadruga Vinakras Sežana je najpomembnejši proizvajalec vina teran PTP in uporaba imena teran na Hrvaškem bi bil velik udarec zanjo. Odmik od že uveljavljene zaščite bo imel nepopravljivo poslovno škodo za vse pridelovalce terana PTP in njegov ugled med potrošniki.« Problematiko je obravnaval tudi strokovni odbor za vinogradništvo pri Zadružni zvezi Slovenije. Zadružna zveza Slovenije je problematiko zaščite terana PTP izpostavila tudi na sekretariatu COPA COGECE v Bruslju, pozvala Vlado Republike Slovenije, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, slovenske evropske poslance in vse druge institucije, da uporabijo vsa razpoložljiva pravna sredstva pri boju za slovenski teran PTP. A. J.

Fotografija arhiv Vinakras Sežana
Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!"

 

ZAČETEK POSVETOVANJA O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI PO LETU 2020

E-pošta Natisni

S februarjem 2017 je Evropska komisija začela z javnim posvetovanjem za posodobitev in poenostavitev skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2020. Za ta namen so na spletni strani Evropske komisije pripravili vprašalnik, ki ga lahko izpolni vsa zainteresirana javnost: kmetje, državljani, organizacije in drugi. Javno posvetovanje bo potekalo do 2. maja 2017. Od zadnje reforme SKP leta 2013 se kmetijstvo Evropske unije sooča z novimi izzivi, kot so negotovosti na trgu, padajoče cene, nove mednarodne zaveze o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju. Ker si SKP prizadeva prilagoditi družbenim spremembam, novim izzivom kmetijstva in podeželskih območij, zmanjšati upravno breme in povečati prispevek SKP k političnim prednostnim nalogam Komisije, s ciljem trajnostnega razvoja in pariškemu podnebnemu sporazumu, je posodobitev politike nujna. Odgovori na vprašalnik bodo Komisiji v pomoč pri opredelitvi prihodnjih prednostnih nalog na področju kmetijske politike. Konec leta 2017 pa bodo pripravili ugotovitve o trenutnem stanju SKP in možnih ciljih politike. Več na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-187_sl.htm. V. V.

 

ŠKODA ZARADI DIVJADI IN ZVERI VELIKA TEŽAVA

E-pošta Natisni

Škoda, ki jo divjad, zveri in medved povzročajo v kmetijstvu, postaja vedno večja, saj so se živali čezmerno namnožile. Živali v okviru svojega življenjskega prostora prečkajo kmetijska zemljišča, travnike in gozdove. S svojo prisotnostjo na teh površinah povzročajo škodo na premoženju, kmetijskih zemljiščih, v intenzivnih nasadih in sadovnjakih, vrtovih, domačim živalim, v različnih objektih, na gozdnih zemljiščih in vozilih v prometu. Kmetje in zadružniki vsak dan opozarjajo na nujnost rešitve nastale problematike, saj se dosedanji ukrepi za preprečevanje oziroma znižanje škode se niso izkazali za učinkovite. Prav tako se kmetje pogosto ne odločijo za vlaganje zahtevkov zaradi škode, ki jo povzročijo divjad in zveri, saj so odškodnine zelo nizke. Na to temo je sredi februarja v Hočah potekala tudi javna tribuna o upravljanju z divjadjo in zvermi v Sloveniji z naslovom »Zahtevamo konec škod po divjadi in zvereh«. Prisotni so si bili enotni, da je divjadi in zveri v naših gozdovih preveč in je nujno treba poiskati rešitve, ki bodo zaščitile interese lastnikov gozdov in kmetijskih zemljišč. »Pozivam pristojna ministrstva in organizacije, da se dolgoročno sistemsko uredi problematika škod zaradi divjadi in zveri, da se sprejme ustrezna zakonodaja o gospodarjenju z divjadjo in zvermi in da se zagotovi primerno nadomestilo škode vsem, ki so jih divjad, zveri ali medved prizadejali,« je poudaril Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.
A. J.

 

TERMINSKI NAČRT OBJAVE RAZPISOV PRP 2014–2020

E-pošta Natisni

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 milijonov evrov.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI marec 2017

E-pošta Natisni

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad je 3. februarja 2017 objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL. Naslednja prijavna roka sta 6. marec 2017 in 27. april 2017. Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.

Javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Slovenski podjetniški sklad je 10. januarja 2017 objavil javni razpis P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Namen razpisa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij. Naslednji prijavni rok je 10. junij 2017. Več informacij na http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=51.

Javni razpis Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 13. januarja 2017 objavilo prvi javni razpis za podukrep 4.3 Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom Programa razvoja podeželja 2014–2020. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 6. februarja 2017 do 21. aprila 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo prvi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo šesti javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 8. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

E-pošta Natisni

Vlada Republike Slovenije je januarja 2017 sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Izvajanje ukrepa bo omogočilo hitrejšo ponovno vzpostavitev kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo, saj je nujno treba zaustaviti nenehno zmanjševanje obsega kmetijskih zemljišč, ki so nenadomestljiv vir za zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva. Podpora bo namenjena povračilu stroškov, nastalih pri čiščenju zaraščenih površin, torej, pri odpravljanju zaraščanja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Prvi razpis, predvidoma v višini 300.000 evrov, bo objavljen v letu 2017. Finančna pomoč bo izplačana kot enkratni pavšalni znesek 3000 evrov na hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju, s tem da je v uredbi opredeljena najmanjša strnjena površina 0,3 hektarja, za katero se lahko dodeli pomoč, ter postavljena omejitev, da so posamezna zemljišča predmet podpore le enkrat v obdobju desetih let. Pogoje po tej uredbi predvidoma izpolnjuje več kakor 12 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč. Po MKGP povzela V. V.

 

ZADRUŽNA AKADEMIJA 2017

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije v zimskih mesecih pripravlja za svoje članice program izobraževanj za člane organov upravljanja in zaposlene v zadrugah. V letošnjem letu smo pripravili seminarje in delavnice s področja računovodstva, poslovnih financ, trženja ter delavnice za prodajalce v zadružnih trgovinah. V okviru Zadružne akademije se lahko naučite obvladovati stres in omejujoča prepričanja ter poglobite svoje znanje o izboljšanju komunikacije, odnosov, motivacije in učinkovitosti v delovnem okolju. Vsa izobraževanja bodo izvedena na sedežu Zadružne zveze Slovenije v Ljubljani. Več informacij in prijave na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Program izobraževanj – ZADRUŽNA AKADEMIJA 2017
I. SPLOŠNE ZADRUŽNE TEME
1. Zadružništvo – temeljno usposabljanje
2. Zadružništvo – nadaljevalno usposabljanje
3. Zadružništvo – izbrane teme
II. OŽJA STROKOVNA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA
4. Kaj morata vedeti kmet in računovodja o davkih na kmetiji
5. Trening prodajne komunikacije
6. Sestavljanje letnega poročila za leto 2016
7. Delavnica za poslovodje v zadružni trgovini
8. Vodenje računovodstva za kmetije
9. Upravljanje s časom in obvladovanje stresa
10. Tržno komuniciranje

Več na www.zzs.si.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij