30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

AKTUALNI JAVNI RAZPISI - januar 2017

E-pošta Natisni

Javni razpis Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja iz PRP 2014-2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 9. decembra 2016 objavilo drugi javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za ta namen je razpisanih 15 milijonov evrov. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 3. januarja 2016 do vključno 13. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi
Slovenski regionalno razvojni sklad je 14. oktobra 2016 objavil javni razpis Predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je milijon evrov. Na razpis se lahko prijavite do 31. januarja 2017. Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.

Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. oktobra 2016 objavilo javni razpis 8.6 za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 8 milijonov evrov sredstev. Upravičenci lahko ponudbe oddajo do vključno 1. februarja 2017 do 24. ure. Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. oktobra 2016 objavilo peti javni razpis 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Zanj je namenjenih 10 milijonov evrov sredstev. Vlogo je mogoče oddati še do vključno 1. februarja 2017 do 24. ure. Predmet razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v prirejo mleka
Slovenski regionalno razvojni sklad je 28. oktobra 2016 objavil javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v prirejo mleka – AR 2016. Skupna višina razpisanih posojil je 8 milijonov evrov, prijave pa sprejema do 20. januarja 2017. Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.

Javni razpis Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo prvi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 12 milijonov evrov sredstev. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo šesti javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 8 milijonov evrov. Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 8. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. novembra 2016 objavilo sedmi javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 4 milijone evrov. Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane. Upravičenci lahko ponudbe oddajo od 19. decembra 2016 do vključno 1. marca 2017 do 24. ure. Več na http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

ZADRUŽNIŠTVO NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Zadružna zveza Slovenije in zadruge članice se predstavljamo na sejmu AGRA, ki bo potekal med 20. in 25. avgustom 2016 v Gornji Radgoni. Na našem razstavnem prostoru v hali B bomo predstavili dejavnosti zadrug s sloganom »Zadruge – tradicija, znanje, razvoj za prihodnost«. Zadruge članice Zadružne zveze Slovenije bodo na ogled in v pokušino ponudile mlečne in mesne izdelke, zelenjavo in sadje ter vino zadružnih vinskih kleti. V hali B bodo razstavljali tudi Deželna banka Slovenije, Časopisno-založniška družba Kmečki glas, Semenarna Ljubljana in drugi. V sredo, 24. avgusta 2016, bo tradicionalni dan slovenskih zadružnikov s svečano podelitvijo priznanj. Vabimo vas, da nas v času sejma obiščete na zadružnem razstavnem prostoru v hali B.

 

DAN ZADRUŽNIKOV NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Tradicionalni dan slovenskih zadružnikov na sejmu AGRA je sreda, ko so svečano podeljena priznanja zaslužnim zadružnikom. Priznanja pomenijo zahvalo zadružnicam in zadružnikom za trud in prizadevnost, ki ju vlagajo v svoje delo že vrsto let, bodisi na kmetiji, v zadrugi ali v širšem okolju. Hkrati pomenijo tudi zahvalo za gradnjo in krepitev zadružnih vrednot med generacijami in v lokalnem okolju. Letošnja slovesnost s podelitvijo priznanj bo v sredo, 24. avgusta 2016, z začetkom ob 10. uri v dvorani 1. Podelitve se bodo udeležili številni ugledni gostje, med njimi dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS, Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS, in mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na sejemskem prostoru Zadružne zveze Slovenije se bodo predstavile tudi nagrajene zadruge.

 

NAGRAJENCI ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

Priznanje za trajni prispevek k razvoju slovenskega zadružništva prejmeta:
• BRANKO DEJAK, na predlog Deželne banke Slovenije
• FRANC ŠTIH, na predlog Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci

Letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva prejmejo:
• ANTON AVSENEK, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce
• LJUBOMIR ČUČEK, na predlog Kmetijske zadruge Ptuj
• DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA ŠALEŠKA DOLINA, na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina
• JANJA ERČULJ, na predlog Kmetijske zadruge Dobrepolje
• NADA FLEGO, na predlog Kmetijske zadruge Agraria Koper
• MILAN HROVAT, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenske Konjice
• IVAN KOŽAR, na predlog Kmečke zadruge Bohor
• PETER KRESEVIČ, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Pivka
• EDI LESKOVAR, na predlog Mlekarske zadruge Ptuj
• MIROSLAV LUŽNIK, na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge
• JOŽE PIKELJ, na predlog Kmetijske zadruge Izlake
• ALFONZ PRINČIČ, na predlog Vinske kleti Goriška Brda
• MARTIN PUHEK, na predlog Kmetijske zadruge Krka
• MATJAŽ ROZMAN, na predlog Kmetijske zadruge Naklo
• VIKTOR ZAFOŠNIK, na predlog Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica
• DAMJAN ZORE, na predlog Kmetijske zadruge Medvode

Priznanje ob posebnih priložnostih prejmejo zadruge:
• KMETIJSKA ZADRUGA SAVINJSKA DOLINA za 10 let delovanja
• DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA BLEGOŠ za 40 let delovanja
• DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA LUBNIK za 40 let delovanja
• KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER za 70 let delovanja
• HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA BRASLOVČE za 70 let delovanja
• KMETIJSKA ZADRUGA LENART za 70 let delovanja
• LOŠKE MESNINE, d.o.o., za 110 let delovanja
• KMETIJSKA ZADRUGA DOBREPOLJE za 120 let delovanja

Nagrajencem in nagrajenim zadrugam iskreno čestitamo!

 

SEJEM AGRA 2016, STROK RADOŽIVEGA DRUŽENJA, POSLA IN STROKE

E-pošta Natisni

Agra 2016 namenja posebno pozornost mednarodnemu letu stročnic in 25. obletnici zamejstva. Država partnerica je Madžarska, z državnimi in pokrajinskimi predstavitvami nastopajo Belorusija, Poljska, Srbija z AP Vojvodino ter Hrvaška. 1798 razstavljavcev iz 30 sodelujočih držav na 70.800 m2 razstavnih površin predstavlja najvidnejše svetovne blagovne znamke kmetijske mehanizacije, vse, kar potrebujemo za pridelavo zdravih živil na okolju zdrav način, ter vrhunske domače pridelke, prehranske izdelke, kulinariko in vina. Poudarki so tudi na ekološkem kmetijstvu in živilih, hrani iz bližine, bogastvu naših gozdov ter kmetijski tehniki za varno kmetovanje.

Agrina kuhinja vabi s pokušnjami jedi, Agrine tržnice z dobrotami in izdelki slovenskih kmetij. Vrstile se bodo vodene pokušnje vin iz ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponuja jutranjo kavo z ministrom in individualne nasvete mladim kmetom, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije praktična svetovanja strokovnjakov. Na razstavah govedi, konj, prašičev, drobnice, avtohtonih pasem domačih živali, čebelarstva, malih živali in rib v ribniku bo prikazana vrhunska reja. Maneža ponuja revije konjev pasme posavec, goveje živine in drobnice. Na voljo za pokušino je mleko posavske kobile ter za nakup izdelki iz mesa in mleka slovenskih avtohtonih živali. V osrednjem sejemskem vrtu z več kot 300 rastlinami so na voljo vodeni ogledi, svetovanja strokovnjakov in predstavitve najboljših poljedelskih in vrtičkarskih praks. Zanimiva je razstava nagrajenih izdelkov inovativnih oblačil iz naravnih materialov Ekoci Green design, dobrodošle demonstracije varnega dela z motorno žago, za najmlajše pa igralnica za otroke z delavnicami, ustvarjanjem in presenečenji.

AGRA je še bližja z ugodno vstopnino, brezplačnim parkiranjem in sejemskim avtobusom z ugodnim paketom vstopnice in sejemske malice. Več na www.pomurski-sejem.si

 

ZADRUGE USPEŠNE NA MEDNARODNEM OCENJEVANJU ŽIVIL IN PIJAČ

E-pošta Natisni

Na letošnjem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona je Kmečka zadruga Krško prejela veliko zlato medaljo za Laški rizling suhi jagodni izbor, dobila pa je še dve zlati in eno srebrno medaljo. Vinakras Sežana so za svoja vina oziroma penine prejeli osem zlatih in deset srebrnih medalj. Vinska klet Goriška Brda je prejela naziv šampion za suho rdeče vino, mlajše od treh let, za vino Cabernet sauvignon Quercus 2014 ter veliko zlato medaljo za vino Chardonnay Bagueri. Prejela je še štiri zlata in pet srebrnih medalj. Vinska klet Metlika je prejela dve veliki zlati medalji za Kolednik laški rizling in Kolednik sauvignon sji, prejela pa je še pet zlatih in tri srebrne medalje.

Več ...
 

PROMOCIJA SEKTORJA MESA IN MLEKA PRED VRATI

E-pošta Natisni

Sektorja mleka in mesa sta z letošnjim letom vstopila v promocijo po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Namen promocije je izboljšati informiranost in ozaveščenost slovenskih potrošnikov, da bodo pri nakupu mlečnih ter govejih in perutninskih mesnih izdelkov pozornejši na njihovo kakovost in poreklo. Na trgovske police bodo predvidoma jeseni prišli prvi izdelki z označbo »izbrana kakovost - Slovenija«, ki bodo izdelki, pridelani in predelani v Sloveniji. Strogi pogoji pridelave izdelkov, ki so lahko vključeni v to shemo, pa so zapisani v Specifikaciji za sektor mleka ter v Specifikaciji za sektor mesa. Rejci govedi in perutnine, ki bodo želeli vstopiti v shemo, morajo tri mesece pred certificiranjem krmiti živali in voditi evidence skladno s specifikacijo. Prispevek za promocijo bodo prispevali pridelovalci in kupci v skladu z zakonom in si bodo polovično delili plačilo prispevka. Ta bo znašal 0,70 evra za govedo, mlajše od enega leta, 2,40 evra za govedo, starejše od enega leta, ter 0,003 evra na glavo perutnine. Znesek 0,25 evra na 1000 litrov mleka bodo do nadaljnjega za pridelovalce plačevali kupci. V. V.

 

ZELENJAVNA VERIGA

E-pošta Natisni

Pridelovalci zelenjave so julija 2016 opozorili na nove zahteve glede velikosti posameznih vrtnin ter prodaje na kos, ki so jih želeli sredi sezone uvesti nekateri trgovski sistemi pri odkupu zelenjave. Na sestanku zelenjavne verige, v kateri sodeluje tudi Zadružna zveza Slovenije, so se dogovorili, da bodo te zahteve začele veljati prihodnjo sezono. Pridelovalci so opozorili na velik padec odkupnih cen zelenjave, na pritisk poceni zelenjave iz tretjih držav in Hrvaške ter na zavajanje pri označbah slovenske zelenjave. V. V.

 

DNEVI SEMENARNE V ZNAMENJU 110-LETNE TRADICIJE IN STARIH SLOVENSKIH SORT

E-pošta Natisni

Med 4. in 9. julijem 2016 so na Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj potekali dnevi odprtih vrat Semenarne Ljubljana, v okviru katerih si je več kot tisoč obiskov

alcev ogledalo največji slovenski vrt. Na ogled je bilo več kot 800 vzorcev, posebno pozornost so namenili slovenskim udomačenim in avtohtonim sortam ter medovitim rastlinam. Poleg teh so si lahko obiskovalci pogledali vrtnine, cvetlice, zelišča, nekatere eksotične rastline, parkovne trate, posevke krmnih trav in travno-deteljnih mešanic, krmne poljščine, ozimna in jara žita ter sortni poskus krompirja. Posebnost vrta je bil Babičin vrt z dobrimi sosedi, kjer so obiskovalci videli, kako mešati vrtnine in cvetlice, da se te med seboj varujejo. Nasvete o setvi, negi in uporabi rastlin pa so lahko dobili tudi pri strokovnjakih Semenarne Ljubljana. Selekcijsko-poskusni center Semenarne Ljubljana na Ptuju sicer služi preizkušanju vseh semen, ki jih ponujajo na trgu, tako lahko opazujejo rast rastline in razvoj plodov, s čimer preverjajo kakovost semena in ustreznost sorte, kar sicer preverijo tudi v laboratoriju.


V goste so 8. julija 2016 povabili tudi poslovne partnerje, predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, svetovalce Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, predsednika Zadružne zveze Slovenije, podžupana mesta Ptuj, predsednika Državnega sveta in podpredsednika Državnega zbora RS. Govorci so poudarili pomen Semenarne Ljubljana za slovensko semenarstvo, razvoj in obstoj lastnega semena, gostitelji pa so gostom predstavili Selekcijsko-poskusni center ter dve novi sorti vrtnin, ki so ju obudili po dolgih letih, to sta fižol Barianec in radič Solkanski. V. Š.
Fotografija arhiv Semenarne Ljubljana

 

MLEČNA KRIZA – KAKO JO REŠITI?

E-pošta Natisni

V organizaciji Zadružne zveze Slovenije in Državnega sveta Republike Slovenije je 5. julija 2016 v Ljubljani potekal posvet o mleku z naslovom »Mlečna kriza – kako jo rešiti?«. Namen posveta je bil skupaj z različnimi deležniki v mlečni verigi najti rešitve, ki bi omilile trenutno krizo na trgu z mlekom in postavile temelje za dolgoročno rešitev mlečne problematike. Po ukinitvi mlečnih kvot v letu 2015 in po uvedbi embarga Ruske federacije so predvsem evropski trgi zasičeni z mlekom in mlečnimi proizvodi, odkupne cene se posledično znižujejo in so dosegle raven, ki postavlja rejce pred izjemne finančne težave, zlasti tiste, ki so pred kratkim najeli kredite za nove investicije.
Med ukrepi za omilitev mlečne krize so izpostavili uvedbo enkratne pomoči EU in interventno skladiščenje, na ravni države pa reprogramiranje finančnih obveznosti kmetij, delno poplačilo socialnih prispevkov in pomoč pri vstopu na nove trge. Opozorili so predvsem na pomembnost povezovanja kmetov v zadruge, saj le tako lahko konkurenčno nastopajo na trgu in se pogajajo o odkupni ceni mleka. Pogovarjali so se o odzivu mlekarn na mlečno krizo, kolikšni so stroški pridelave mleka in kakšna je njegova kakovost v Sloveniji. Predstavili so priložnosti za črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ki jih opredeljujejo javni razpisi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kmetje si želijo hitrejšo odzivnost kmetijske politike, razbremenitve administrativnih ovir in boljši stik ter poznavanje uradnikov stanja na terenu. Posvet je pomenil korak naprej pri iskanju rešitev za izboljšanje razmer na trgu z mlekom. V. V. in M. P.

 

UKREPI EVROPSKE UNIJE ZA MLEČNO KRIZO

E-pošta Natisni

Evropska unija je predstavila nove podporne ukrepe za pomoč kmetom, ki se soočajo s težavami v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, v skupni višini 500 milijonov evrov. Pomoč je razdeljena v dva stebra. Prvi je namenjen za prostovoljno znižanje proizvodnje surovega mleka in predvideva pomoč v višini 150 milijonov evrov. Za ta sredstva bodo kandidirali kmetje sami. Drugi del pomoči se bo izvajal na nacionalni ravni in pomeni plačilo ovojnice posameznim državam v višini 350 milijonov evrov, kjer je Sloveniji namenjenih skoraj 1,15 milijona evrov. Predlagani so podaljšanje javne intervencije za posneto mleko v prahu po 30. septembru, podaljšanje sheme zasebnega skladiščenja za posneto mleko do februarja 2017 in možnost povišanja predčasnega izplačila neposrednih plačil. Povzela V. V. po sporočilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

DRUŽBA SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

E-pošta Natisni

S 1. julijem 2016 se je gospodarjenje s slovenskimi državnimi gozdovi preneslo s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG). Naloga družbe je izvajati oziroma nadzorovati izvajanje sečnje in spravila lesa, prevoza gozdnih lesnih sortimentov, opravljanja varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij državnih gozdov. Hkrati bo družba SiDG pridobivala in prodajala gozdne dobrine, gradila in vzdrževala gozdno infrastrukturo, razen gozdnih cest, prodajala les in gozdne lesne sortimente ter oddajala državne gozdove v najem. Izvajalci del bodo izbrani preko javnih razpisov. V. V.

 

OBISK KOMISARJA HOGANA V SLOVENIJI

E-pošta Natisni

V Slovenijo je 14. julija 2016 na prvi uradni obisk prišel Phil Hogan, evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja. Med drugim se je udeležil seje Sveta za kmetijstvo in razvoj podeželja Republike Slovenije, na kateri je s člani sveta obravnaval temo »Prihodnost Skupne kmetijske politike (SKP) v luči slovenskega kmetijstva«. Člani so komisarju predstavili značilnosti slovenskega kmetijstva ter izrazili pričakovanja nadaljnje krepitve SKP in odzivanje na izzive, s katerimi se srečujeta agroživilstvo in podeželje. Pričakujejo večjo fleksibilnost pri reševanju specifičnih razvojnih potreb posameznih regij in panog. Izpostavili so osem pomembnih vprašanj za SKP v prihodnje: koncept neposrednih plačil, omejitve pri kmetovanju na območjih z naravnimi in drugimi omejitvami, velika koncentracija trgovine in moč višjih členov v agroživilski verigi, nihanje cen kmetijskih proizvodov in druga rastoča tveganja, administracija ukrepov, prenos znanja in inovacij, socialno uravnotežen razvoj podeželja ter manjše administrativne obremenitve proizvajalcev hrane. V. V.

 

ZAKLJUČENA ŽETEV IN ODKUP PŠENICE

E-pošta Natisni

Večina polj, zasejanih s pšenico, je že požeta. Nižje odkupne cene letošnje letine pšenice dokazujejo, da je evropski trg zasičen s pšenico še lanske letine. Kupcev pšenice iz tujine ni bilo zaznati na naših poljih. Glede na objavo okvirnih odkupnih cen naših mlinarjev na zadnjem sestanku žitne verige v Murski Soboti pred žetvijo (za razred A: 155–165 € po toni, razred B1: 135–150 € po toni, razred B2: 120–130 € po toni in cena krmne pšenice: 110–120 € po toni) so pridelovalci pričakovali, da se bo cena zvišala, ko se bo začela žetev po Evropi, vendar se to ni zgodilo. V času odkupa so bile odkupne cene pri nekaterih kupcih še nižje od okvirnih cen. Po analitični kalkulaciji Kmetijskega inštituta Slovenije znašajo stroški pridelave pšenice 172 € po toni za bruto pridelek 5.414 kg po hektarju. M. A.

 

SPREJET ZAKON O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA

E-pošta Natisni

Državni zbor RS je potrdil predlog Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki temelji na izračunu katastrskega dohodka po agregatnih podatkih ekonomskega računa za kmetijstvo in gozdarstvo. To bo vplivalo na povečanje prihodkov iz naslova dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter delno iz povečanja prispevkov za socialno varnost, kar pomeni, da bo katastrski dohodek višji kot po veljavni metodologiji. Še večje povišanje katastrskega dohodka bo pri posameznih zavezancih in posameznih kategorijah zemljišč. Zadružna zveza Slovenije je opozorila, da zakon prinaša povečanje davčnih obremenitev, ki ob tako slabem gospodarskem položaju kmetij, nizki stopnji samooskrbe in vse večjem zaraščanju kmetijskih površin niso sprejemljive. V. V.

 

SOCIALNO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI IN ZDA

E-pošta Natisni

Sredi julija 2016 je bila v Ljubljani delavnica z naslovom »Socialno podjetništvo v Sloveniji in ZDA«, na kateri so sodelovali predstavniki društva Ustvarjalnik, Tadej Slapnik iz Kabineta predsednika vlade, Nena Dokuzov z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ameriški profesor George Deriso z Univerze v Coloradu. Profesor Deriso je predstavil razvoj socialnih podjetij v ZDA, ki postajajo vse pomembnejša za vzdržen razvoj. Dobrodelen pristop po njegovem mnenju pomaga le kratkoročno, socialno podjetništvo pa omogoča posameznikom, da razvijejo svoje podjetniške zamisli, zagotovijo osebnostni razvoj in se vključijo v družbo. F. A.

 

JAVNI RAZPISI 09/2016

E-pošta Natisni

Javni razpis Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 1. julija 2016 objavilo javni razpis Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisalo 700 tisoč evrov sredstev. Upravičenci lahko vloge vložijo od 25. julija 2016 do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani MKGP. Cilj razpisa sta odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Več na www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. junija 2016 objavilo javni razpis Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 10 milijonov evrov sredstev. Vloga za razpis se lahko odda od 18. julija do vključno 7. septembra 2016 do 24. ure. Več na www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 10. junija 2016 objavilo drugi javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih do 40 milijonov evrov nepovratnih sredstev, upravičenci pa lahko vloge vložijo od 4. julija do vključno 7. septembra 2016 do 24. ure. Več na www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 29. aprila 2016 objavilo javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 3 milijone evrov sredstev, upravičenci lahko vloge vložijo od 23. maja 2016 do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani MKGP. Sredstva iz tega podukrepa so namenjena za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Več na www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Javni razpis Spodbude za MSP v lesarstvu
Slovenski regionalno razvojni sklad je 29. julija 2016 objavil razpis Spodbude za mala in srednje velika podjetja (MSP) v lesarstvu, za katerega je namenjenih 5.880.000 evrov nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vloge oddajo do 29. avgusta 2016. Namen razpisa je spodbujati razvoj novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave ter obdelave lesa in lesnih tvoriv. Več na http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 

HUDA POZEBA IN SNEG

E-pošta Natisni

Za odpravljanje posledic nedavne pozebe in sneženih padavin bo Slovenija najverjetneje zaprosila za evropsko pomoč. Po prvih informacijah naj bi škoda presegala prag za sprožitev postopka ocenjevanja škode. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan si je škodo ogledal na območju Posavja in Prekmurja. »Na podlagi teh podatkov se začnemo pogovarjati o morebitnih smiselnih ukrepih v naslednjih tednih in mesecih, da bo lahko Uprava za zaščito in reševanje prišla na vlado s sklepom o prehodnem popisu škode, kar bo potem formalni korak za vse ostale potrebne korake v Sloveniji in na ravni Evropske unije,« je ob ogledu povedal minister in se zavzel za pomoč prizadetim kmetijam.

Najbolj prizadeti so sadovnjaki, vinogradi in poljščine. Direktor Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi Janko Stojkovič škodo ocenjuje na milijon evrov. »Škoda je neizmerna in pomeni velik vprašaj nadaljnje eksistence za našo zadrugo,« je povedal Stojkovič. Nedavna ujma je poškodovala 15 ha in popolnoma uničila 4 ha sadovnjakov. Pri reševanju in sanaciji posledic nedavne pozebe KZ Selnica upa na pomoč države in se začasno umika s slovenskega trga. Že pred dvema letoma je selniškim sadjarjem toča oklestila pridelek, zato so lansko leto namenili največji investiciji v zadrugi, v okviru katere so obnovili nasade in jih opremili s protitočnimi mrežami. Po pozebi 26. aprila 2016 so sadjarji razpeli zaščitne mreže, ki naj bi zavarovale drevesa. »Zgodilo se je ravno obratno, saj je zaradi zapadlega snega popustila armatura, ki se je pod dodatno težo zrušila na drevesa,« je dogajanje opisal direktor Stojkovič, ki dodaja: »Upam, da se nas kdo usmili.« J. K.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij