30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Pravni nasveti

Ponudba in sprejem ponudbe pri prodaji kmetijskega zemljišča

E-pošta Natisni
Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, mora ponudbo v treh izvodih izročiti vsaki upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče leži. Ponudba mora vsebovati osebne podatke prodajalca, podatke o zemljišču, ceno in morebitne druge prodajne pogoje.
 
Upravna enota mora ponudbo nemudoma objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave ter poslati občini in krajevnemu uradu oziroma informacijski pisarni, da jo objavijo na oglasni deski. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva objave ponudbe na oglasni deski upravne enote. Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče, mora pisno izjavo o sprejemu ponudbe poslati priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti ali neposredno vložiti na upravni enoti. Upravna enota po preteku roka za sprejem ponudbe obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca priporočeno s povratnico o tem, kdo je sprejel ponudbo v predpisanem tridesetdnevnem roku. Če v roku 30 dni nihče ni sprejel ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, ponudbo ponoviti.
 

Prednostna pravica do nakupa kmetijskega zemljišča

E-pošta Natisni

Katere osebe imajo po zakonu prednostno pravico pri nakupu kmetijskega zemljišča?

 
Pri nakupu kmetijskega zemljišča imajo na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih določene osebe zakonito predkupno pravico. Prednostni upravičenci uveljavljajo zakonito predkupno pravico po vrstnem redu, ki ga dloča zakon. To pomeni, da sme prodajalec prodati kmetijsko zemljišče osebi, ki ni predkupni upravičenec, samo, če se ni javil noben predkupni upravičenec, pri tem pa prednostni upravičenec z boljšim vrstnim redom izključuje upravičenca s slabšim vrstnim redom.
Zakon predpisuje naslednji vrstni red prednostnih upravičencev:
1. solastnik;
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4. drug kmet;                                                      
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.
Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z zakonom, pod pogojem, da pogodbo odobri upravna enota.

dr. Avsec, pravni strokovnjak

 

Vpis v zemljiško knjigo

E-pošta Natisni

 

Po Zakonu o zemljiški knjigi mora zemljiškoknjižni predlog v imenu predlagatelja vložiti praviloma notar kot pooblaščenec predlagatelja. Predlog za vknjižbo lastninske pravice (ne pa tudi vseh drugih zemljiškoknjižnih predlogov) lahko vloži tudi:
1. vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu, če ima digitalno potrdilo s svojim varnim elektronskim podpisom in varni elektronski predal ter je vključena v informacijski sistem za varno elektronsko vročanje,
2. kot pooblaščenec oziroma zakoniti zastopnik predlagatelja:
– odvetnik,
– nepremičninska družba, ki je posredovala pri sklenitvi prodajne pogodbe ali drugega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za zahtevani vpis, in
– državno ali občinsko pravobranilstvo.

Izjemoma lahko predlagatelj vloži predlog za vknjižbo lastninske pravice v svojo korist tudi na zapisnik pri sodišču tako, da se med uradnimi urami osebno zglasi pri zemljiškoknjižnem sodišču na območju nepremičnine in zemljiškoknjižnemu sodišču izroči vse za vpis potrebne listine ter hkrati plača sodno takso za predlog. Uradna oseba zemljiškoknjižnega sodišča sprejme zemljiškoknjižni predlog na zapisnik tako, da za predlagatelja sestavi elektronski zemljiškoknjižni predlog in listine pretvori v elektronsko obliko.

 

dr. Avsec, pravni strokovnjak

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij