Zanimivosti

ZAGOTOVILO SLOVESA IN KAKOVOSTI JAJC IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN POTRDILA TUDI EU

E-pošta Natisni

Slovenci smo dobili nov slovenski proizvod, ki je zaščiten na ravni EU, in sicer z oznako zaščitena geografska označba. Jajca izpod Kamniških planin so se s tem konec januarja 2018 pridružila petindvajsetim slovenskim proizvodom, ki so zaščiteni na ravni EU. Označbo zaščitena geografska označba lahko pridobijo kmetijski proizvodi, ki so pridelani ali predelani na določenem geografskem območju in imajo posebno kakovost, sloves ter druge značilnosti tega območja. Sloves jajc izpod Kamniških planin sega v konec 19. stoletja, ko so kamniški kmetje s tem živilom oskrbovali ljubljanske tržnice in gospodinjstva, so ob potrditvi zaščite pojasnili v Evropski komisiji. V primerjavi z drugimi jajci vsebujejo jajca izpod Kamniških planin po vsaj dvakrat več maščobne kisline omega 3 zaradi lanenega semena, s katerim hranijo nesnice. Slovenija ima sedaj z oznako zaščitene geografske označbe na ravni EU zaščitenih trinajst slovenskih proizvodov, poleg jajc izpod Kamniških planin še štajerski hmelj, kranjsko klobaso, prekmursko šunko, slovenski med, kraško panceto, štajersko prekmursko bučno olje, kraški zašink, kraški pršut, ptujski lük, šebreljski želodec, zgornjesavski želodec in prleško tünko. Po STA povzela B. J.

 

VELIKA NOČ JE PRAZNIK VESELJA, UPANJA, LJUBEZNI IN VERE

E-pošta Natisni

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ko verniki praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Velikonočni prazniki se tradicionalno začnejo s cvetno nedeljo, ki je zadnja nedelja pred veliko nočjo – letos bo to nedelja, 25. marca 2018, ko k blagoslovu verniki prinesejo cvetnonedeljske butare. Cvetnonedeljske butare so šopi, izdelani iz rastlinja, ki se po posameznih slovenskih krajih nekoliko razlikujejo. Najpogosteje so iz vejic vrbe, brinja, bršljana, leske, bezga in drena. Ponekod jim dodajajo drugo zelenje, cvetje in veje sadnega drevja ter trte. Na Primorskem šibje in rastlinje nadomeščajo oljčne veje. Po ljudskem izročilu cvetnonedeljska butara velja za zaščitnico doma, domačih živali, zemljišč in pridelkov. Cvetni nedelji sledi veliki teden, ki je namenjen pripravljanju prazničnih jedi. Te imajo simbolični pomen: pirhi simbolizirajo kaplje Kristusove krvi, hren predstavlja žeblje, s katerimi je bil Jezus pribit na križ, šunka Kristusovo telo, potica pa je simbol trnjeve krone Kristusa. Po postu velikonočnega petka in blagoslovu jedi na velikonočno soboto sledi velikonočna nedelja oziroma velika noč, ki po jutranji maši in žegnu prinaša pojedino velikonočnih jedi. Vse drobtine, olupke in kosti gospodinje vržejo v ogenj, jajčne luščine pa potresejo okoli hiše. Velikonočni prazniki se zaključijo z velikonočnim ponedeljkom, ko po nekaterih krajih potekajo različne igre s pirhi, kot so sekanje, zbijanje pirhov in velicanje – trkanje pirhov po grablju ali perivniku. Velikonočni ponedeljek, ki je letos 2. aprila, je dela prost dan. Po različnih virih povzela A. J.

 

DO KAKOVOSTNEGA IZVAJALCA DEL V GOZDOVIH S POMOČJO PLATFORME MOJGOZDAR.SI

E-pošta Natisni

V zadnjih letih beležimo izrazito povečanje števila izvajalcev del v gozdarstvu, kar predstavlja večjo konkurenco na trgu. Zaradi hitrih sprememb in pojavljanja vedno novih izvajalcev je verjetnost zlorabe in prevare večja. V podporo uporabnikom storitev, predvsem manjšim lastnikom gozdov, ki redkeje potrebujejo usluge in nimajo izkušenj z gospodarjenjem z gozdom, je Gozdarski inštitut Slovenije razvil spletni sistem MojGozdar.si, ki trenutno vsebuje kontaktne podatke za več kot 1000 pravnih subjektov, ki nudijo gozdarske storitve. V sistem MojGozdar.si so vključeni vsi izvajalci, ki so pravne osebe in so pristojni gozdarski inšpekciji izkazali, da izpolnjujejo minimalne pogoje.

 

Več ...
 

LICITACIJA VREDNEJŠIH SORTIMENTOV V SLOVENIJI

E-pošta Natisni

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije organizirata že dvanajsto licitacijo vrednejšega lesa, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu. V novembru in decembru 2017 so že potekali ogledi primernih sortimentov in posek. V prvi polovici januarja 2018 bodo hlode pripeljali na prostor licitacije, od 24. januarja do 5. februarja 2018 pa si bodo hlode lahko ogledali kupci. Odpiranje ponudb bo 5. februarja 2018 ob 10. uri. Paradni drevesni vrsti sta hrast in gorski javor le vrhunske kakovosti. Kupci povprašujejo pa orehu in sadnih drevesnih vrstah, predvsem slivi in jablani, zanimive so tudi redke drevesne vrste, kot sta brek in cipresa, dobro se prodajata še smreka in macesen. Dražba se bo zaključila 14. februarja 2018 z dnevom odprtih vrat. Od 10. do 16. ure si boste lahko hlode s podatki o doseženih cenah ogledali vsi, ki vas to zanima. Sprehod med ponujenimi hlodi je zanimiv in zelo poučen, saj je na enem mestu zbran najkakovostnejši in najdražji les, ki ga ustvarijo slovenski gozdovi.
B. J.

 

ZAMENJAJTE KURILNO NAPRAVO ZA BOLJŠI ZRAK

E-pošta Natisni

Ministrstvo za okolje in prostor opozarja, da bo kakovost zraka boljša, če poskrbimo za redno vzdrževanje kurilnih naprav, zamenjavo starih kurilnih naprav ter pri ogrevanju z lesom zagotovimo primerno suho gorivo in pravilno rabo peči.


Za zmanjšanje čezmerne onesnaženosti zraka, večjo rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah je Eko sklad konec leta 2017 objavil več javnih pozivov za fizične osebe. Eko sklad med drugim omogoča nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Nepovratne finančne spodbude pa so na voljo tudi občanom na celotnem območju Republike Slovenije za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in za večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Več na https://www.ekosklad.si/.
B. J.

 

NOVI SPLETNI STRANI WWW.PREHRANA.SI IN WWW.NASASUPERHRANA.SI

E-pošta Natisni

V poplavi različnih informacij in nasvetov o hrani in prehrani, ki so si včasih nasprotujoči ali celo zavajajoči, je težko izbrati, kateremu spletnemu viru zaupati. Verodostojne, strokovne in razumljive informacije s področja hrane in prehrane objavljata nacionalni spletni strani www.prehrana.si in www.nasasuperhrana.si.
Prehrana.si je nacionalni portal o hrani in prehrani, ki je nastal v okviru izvajanja ukrepa vzpostavitve spletnega mesta za zagotavljanje strokovnih in razumljivih informacij s področja prehrane, predvidenega v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Izvajalca programa sta Inštitut za nutricionistiko in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), sofinanciranje pa je zagotovilo Ministrstvo za zdravje RS v okviru razpisa za izvajanje programov varovanja in krepitve zdravja. Na voljo so prehranska priporočila, podatki o hranilni sestavi živil s poudarkom na sezonsko dostopnih živilih, novice s področja prehrane, podatki o varnem rokovanju z živili, izsledki novih raziskav, pojasnili pa bodo tudi različne mite o prehrani. Prehranske nasvete so pripravili za različne skupine, kot so nosečnice, otroci, mladostniki, vegani, vegetarijanci, pripravljajo še nasvete za starejše, športnike in skupine s posebnimi prehranskimi potrebami. Vsebine pripravljajo slovenski neodvisni prehranski strokovnjaki z različnih institucij oziroma jih povzemajo po verodostojnih virih. Portal ne ponuja storitev oglaševanja in komercialnega obveščanja. Nacionalni projekt »Naša super hrana« pa je skupni projekt države in kmetijskih sektorjev, ki so vstopili v promocijo. Spletna stran www.nasasuperhrana.si je namenjena promociji lokalno pridelane in predelane hrane. Na njej najdete informacije o lokalni hrani, prehranske nasvete, sheme kakovosti, informacije o lokalnih proizvajalcih in še mnogo več. B. J.

 

KREKOVO LETO 2017

E-pošta Natisni

Leto 2017 je bilo razglašeno za Krekovo leto, saj smo v letu 2017 praznovali 100-letnico smrti dr. Janeza Evangelista Kreka, slovenskega pisatelja, duhovnika, socialnega delavca, politika in zadružnika. Dr. Janez E. Krek, ki je bil rojen 27. novembra 1865 pri Sv. Gregorju nad Sodražico, je opravil veliko delo pri organiziranju slovenskega zadružništva. Ne samo, da je v svojih številnih spisih analiziral gospodarska in socialna vprašanja svojega časa in opozoril na možnosti zadružništva za gospodarski, socialni in politični napredek po načelu samopomoči, te možnosti je tudi udejanjal v praksi: s pobudami, nasveti, govori, predavanji in članki pri ustanavljanju raznovrstnih krajevnih zadrug, z večletnim vodenjem zadružne zveze, s pobudo za ustanovitev prve zadružne šole in prizadevanji za združevanje razcepljenega zadružništva. Po njegovi zaslugi je zadružništvo na Slovenskem preraslo v množično gibanje. Od njegovih pisnih del so še danes znane Črne bukve kmečkega stanu, kjer je Krek analiziral stanje kmetijstva v svetu in ga primerjal s tistim na Slovenskem ter zapisal Socialni načrt slovenskih delavskih stanov. B. J.

 

OBHODI KURENTOV VPISANI NA SEZNAM UNESCO

E-pošta Natisni

Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na svojem letnem zasedanju, ki je potekal v Južni Koreji v začetku decembra 2017, sprejel odločitev o vpisu obhodov kurentov na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Obhodi kurentov spadajo med vidnejše tradicionalne pustne šege v Sloveniji, kurent pa je najbolj množičen tradicionalen in prepoznaven pustni lik, ki se dokumentirano pojavlja vsaj že od leta 1880. Lik kurenta, ki po ljudskem verovanju odganja vse slabo ter prinaša srečo in zadovoljstvo, je tudi eden od simbolov slovenske identitete. Obhodi kurentov so po Škofjeloškem pasijonu druga enota slovenske nesnovne kulturne dediščine, ki je vpisana na Reprezentativni seznam. Povzela B. J.

 

MLADA KMETICA IN MLADI GOSPODAR LETA 2017

E-pošta Natisni

Septembra 2017 je v Gorjah na Gorenjskem že šestnajstič potekal izbor Mlada kmetica in mladi gospodar leta 2017, ki ga je organiziralo podjetje ČZD Kmečki glas v sodelovanju z Občino Gorje, Občino Bled in Društvom žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje. Na tekmovanju se je pomerilo deset mladih kmetic in šest mladih gospodarjev. Naziv mladi gospodar leta 2017 si je priboril Jakob Dolinar iz Stare Oselice, naziv mlade kmetice leta 2017 pa je osvojila Tatjana Ladinek iz Breznice pri Prevaljah. A. J.


 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij