Predstavljamo

ŠUMIJO GOZDOVI DOMAČI, NAJ NAS ŠUMENJE POVEŽE!

E-pošta Natisni
Zadnji teden v maju je že več kot trideset let opredeljen kot »teden gozdov«. V tem tednu želimo gozdarji predstaviti širši javnosti gozd kot ekosistem, njegov pomen za ljudi in našo okolico ter naše delo. Ciljne skupine so predvsem najmlajši in mladi ter ljudje, ki so v vsakdanjem življenju bolj poredko povezani z gozdom in gozdarstvom. Seveda pri tem ne zanemarjamo lastnikov gozdov in tistih, ki nimajo v posesti gozda, a ga vseeno dobro poznajo. Prireditve ob tednu gozdov so le vrh dejavnosti, ki jih gozdarji za ozaveščanje pomena gozdov izvajamo skozi vse leto. Prireditve so razporejene po celotni Sloveniji in zelo raznolike po svoji vsebini.
 
Tako kot vsako leto ima tudi letos teden gozdov svojo vodilno misel – sporočilo. V letu, ki sledi mednarodnemu letu gozdov ter je leto povezovanja in zadružništva, je naš slogan »Od vznika do proizvoda«. Z njim želimo spodbuditi zavest o potrebi po povezovanju v trdno verigo vseh, ki se srečujemo do vznika drevesa do končnega proizvoda v obliki visoke dodane vrednosti slovenskega znanja, oblikovanja in dela. Kakor pri vsaki verigi je trdnost verige odvisna od najšibkejšega člena.
 
Lastniki gozdov in gozdarji smo na začetku te verige. Od našega skupnega dela je odvisno, kaj bomo iz našega gozda pridobivali na trajnostni, vzdržnostni način. Usmerjanje gozdov na načelih nege in naravne obnove zahteva veliko znanja, dela in potrpežljivosti. Za doseganje visoko zastavljenih ciljev kakovosti gozdnih lesnih sortimentov je treba razvoj gozda usmerjati od vznika, najprej z negovalnimi deli, v starejših razvojnih fazah pa z usmerjeno sečnjo. Prav tu imamo v letu povezovanja veliko priložnost, da s povezovanjem lastnikov gozdov in s skupinskim pristopom h gospodarjenju z gozdovi povečamo realiziran posek, realizirana negovalna dela ob hkratnem znižanju stroškov na enoto dela, na trgu pa bi dosegali boljše cene. Sliši se zelo preprosto. Pozitivni učinki, tako za gozd kot za donos lastnikov gozdov, bi bili veliki. Ali je to v praksi resnično tako preprosto? Je, a le, če se otresemo nekaterih predsodkov, se povežemo in uporabimo znanje, ki ga imamo v gozdarski stroki. Zavod za gozdove Slovenije je kot javna gozdarska služba tisti, ki bo lastnikom gozdov nudil vso strokovno pomoč in podporo, da bomo skupaj dosegali zastavljene cilje gospodarjenja z gozdom. Ne dovolimo si, da postanemo najšibkejši člen v verigi. Postavimo si smele cilje in izkoristimo teden gozdov in mednarodno leto povezovanja, da povečamo donose naših gozdov in hkrati skupaj ohranimo gozdove, ki so nam jih v varstvo zaupali predniki za naše zanamce. Besedilo in fotografija Jošt Jakša, v.d. direktorja Zavoda za gozdove
 
V letošnjem tednu gozdov med 21. in 27. majem 2012 bo potekala vrsta prireditev pod geslom »Povezovanje v gozdu in lesu«. Osrednja prireditev bo v Ljubljani 25. maja 2012 z otvoritvijo ob 9:00 uri na Večni poti 2, z naslovom »Od vznika do proizvoda«. Na njej se bodo predstavili členi verige gozd - les, otrokom ter mladini pa bodo namenjena tudi strokovna vodenja s predstavitvijo dreves in izdelkov iz lesa. Podroben koledar si lahko ogledate na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.gov.si/). Vabljeni!
 

ŽE VEČ KOT 50 LET ZA DOBRO KMETA

E-pošta Natisni

Kmetijska zadruga Trebnje je nastala leta 1961 s pripojitvijo zadrug Mokronog, Trebelno, Šentrupert, Mirna, Dobrnič in Šentlovrenc h Kmetijski zadrugi Trebnje. V istem letu so se zadrugi priključili še gozdarska dejavnost, posestvo gospodinjske šole Mala Loka, ekonomije Mokronog, Mirna in Jezero ter sušilnica sadja Greda iz Mirne.

Zadruga je preživela dobre in slabe čase ter po letu 1972 veliko vlagala v naložbe na kmetijah in v centre za oskrbo z repromaterialom. Leta 2002 je pripojila zadrugo KZ Suha krajina, leto pozneje še KGZ Dole pri Litiji in prevzela poslovanje KZ Gabrovka.
 
Fotografija arhiv KZ Trebnje
Več ...
 

KMETIJE OBREMENJUJEJO BIROKRATSKI POSTOPKI

E-pošta Natisni

Govedoreja je bila na Postojnskem v preteklosti pomembna kmetijska panoga, ki pa zadnja leta slabi in beleži občuten padec staleža živali. Še vedno pa na postojnskem območju delujejo štiri večje govedorejske kmetije, bivše farme, eno od njih na Velikih Brdih sta po nenadni smrti očeta prevzela brata Pirc. In kmalu po prevzemu sta spoznala, kako močno je kmetovanje obremenjeno z birokratskimi in neživljenjskimi postopki. Takole pravi Andrej Pirc: »Na ta dejstva opozarjam, ker sem prepričan, da bi morale ustanove, s katerimi kmetje sodelujemo, bolj življenjsko in prijateljsko obravnavati kmetijstvo in narediti več za slovenskega kmeta, če želimo, da se bo v prihodnost več mladih odločalo za kmetovanje.« Ob tem je opozoril tudi na slabo medijsko osveščanje, saj je predstavljanje kmetov kot glavnih okoljskih onesnaževalcev po njegovem na Postojnskem povzročilo kmetijam veliko škodo. »Poleg drugih težav se bodo tudi zato slovenski hlevi praznili še hitreje, kot bi se sicer,« meni Pirc. D. S.

Fotografija arhiv Andrej Pirc
 
 

ZADRUGA MOČAN POVEZOVALNI ČLEN

E-pošta Natisni

Kmetijska zadruga Rače je zadruga s 65-letno tradicijo. Na ustanovni skupščini so se člani združili v zadrugo zato, da bi pospeševali materialne koristi svojih gospodarstev ter enotno nastopili na trgu pri prodaji kmetijskih pridelkov in pri nabavi repromateriala.

V vseh teh letih je zadruga močan povezovalni člen. Preko lastnega odkupa živine, mleka in drugih kmetijskih pridelkov zadruga razpolaga z lastnimi trgovinami z repromaterialom, trgovino z gradbenim materialom in mesnico. V zadnjih desetih letih je zadruga veliko investirala v svoj mesnopredelovalni obrat, v prvi fazi v klavnico, lani pa še v obrat mesne predelave in mesnice. Tako imajo v Račah obrat, ki je med najsodobnejšimi v državi in je zelo ekološko obarvan, saj gre za energetsko varčen obrat, kjer poleg konvencionalnega dela poteka tudi ekološka predelava mesa. Zadruga želi oskrbovati lokalni regionalni trg z domačo, svežo ponudbo mesa, za katerega sta zagotovljena sledljivost in sistem HACCP od zakola do prodaje v mesnici. Zadruga povezuje 159 članov in zaposluje 51 delavcev.
 
Fotografije arhiv KZ Rače
 
Več ...
 

KZ STIČNA DOBRO SKRBI ZA KMETOVALCE

E-pošta Natisni

Kmetijska zadruga Stična s sedežem v Ivančni Gorici je nastala leta 1960 z združitvijo takratnih osmih manjših zadrug, čeprav začetki zadružništva segajo že v leto 1910, ko je bila v Ambrusu ustanovljena prva živinorejska zadruga. Skozi zgodovino je zadruga doživela več manjših organizacijskih sprememb. Zadruga zajema zelo široko območje v občini Ivančna Gorica v obsegu 227 km2 in danes združuje 150 članov, poslovno pa sodeluje še s številnimi kooperanti in zaposluje 45 delavcev. Zadruga se trudi pospeševati gospodarske koristi svojih članov, da bi bile te čim večje, z ugodnimi ponudbami kmetijskega in drugega materiala v treh železninskih trgovinah oziroma trgovinah s kmetijskim repromatrialom. Od članov in drugih kmetovalcev odkupuje živino, mleko, krompir, vrtnine in drugo.

Več ...
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij