30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Napovedujemo

1 S 1. JANUARJEM 2014 ZAČNE VELJATI ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE

E-pošta Natisni

Z uvedbo Zakona o davku na nepremičnine prenehajo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Pri novem zakonu predstavlja davčno osnovo posplošena tržna vrednost, kot je pripisana posamezni nepremičnini v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja (za leto 2014 na dan 1. april 2014). Stopnje obdavčitve so različne glede na vrste nepremičnin. Stopnje obdavčitve so vse od 0,07 za gozdna zemljišča, 0,15 za rezidenčne stanovanjske nepremičnine, 0,30 za kmetijske stavbe do 0,75 odstotka davčne osnove za poslovne in industrijske nepremičnine. Davčni zavezanec je praviloma lastnik nepremičnine, med izjemami od tega načela pa zakon navaja tudi upravičenca osebne služnosti na celotni nepremičnini. Nepremičnine, ki so varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja ter neplodna zemljišča s šifro dejanske rabe 5000 in 6000, pa so izvzete iz omenjenega davka. Zakon o davku na nepremičnine je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/9. decembra 2013. F. A.

 

DAVČNE OLAJŠAVE PRI DONIRANJU ŽIVIL

E-pošta Natisni

Leta 2011 smo v Sloveniji v celotni verigi od pridelave do potrošnje zavrgli 168.000 ton hrane, kar znaša 82 kg na prebivalca. Da bi bilo zavržene hrane čim manj že na začetku verige, imajo kmetje možnost, da svoje kmetijske pridelke in proizvode podarijo humanitarnim organizacijam. Tisti, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, lahko namreč uveljavljajo znižanje davčne osnove z olajšavo za donacije. B. J.

 

POROŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ GOSPODARSKIH DRUŽB

E-pošta Natisni

V imenu in za račun Republike Slovenije je SID banka, d.d., Ljubljana v začetku novembra 2013 razpisala poroštveno kvoto in povabila k oddaji vlog za pridobitev poroštva Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb in zadrug iz naslova kreditov, najetih pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih financiranju investicij v razvojne projekte in/ali financiranju obratnih sredstev. SID banka sprejema vloge do porabe razpisane poroštvene kvote, vendar najpozneje do 30. oktobra 2014. Več informacij na spletni strani banke ali po telefonu 01 200 75 11/59. B. J.

 

PROGRAM OBZORJE 2020 TUDI ZA KMETIJSTVO

E-pošta Natisni

Evropska komisija je v decembru 2013 objavila prve razpise za raziskave in inovacije za evropski program Obzorje 2020. V letu 2014 bo med drugim 2,8 milijarde evrov za inovativne projekte, ki se ukvarjajo s sedmimi družbenimi izzivi iz programa Obzorje 2020: zdravje, kmetijstvo, pomorstvo in biogospodarstvo, energetika, promet, podnebne spremembe, okolje, gospodarna raba virov in surovine, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnost. Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki v sedmih letih (2014 – 2020) razpolaga z 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. Na večino razpisanih sredstev za leto 2014 se je že mogoče prijaviti. Več na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_sl.htm. B. J.

 

KMEČKI PRAZNIK OB 100. OBLETNICI ZADRUGE V VELIKIH LAŠČAH V SEPTEMBRU 2013

E-pošta Natisni

100-letnico delovanja Kmetijska zadruga Velike Lašče obeležuje s številnimi dogodki. V sredo, 4. septembra 2013, bo v organizaciji zadruge potekala okrogla miza na temo: »Ali bo na naših mizah še slovenska hrana?« Ob tej priložnosti bodo izdali zbornik velikolaškega zadružništva z naslovom »Prava pot«. V soboto, 7. septembra 2013, pa bo organiziran kmečki praznik z razstavo govedi, konj in drobnice s spremljajočim kulturnim programom. Hkrati bodo obeležili tudi 20-letnico Govedorejskega društva Velike Lašče.

 

NA PTUJU BO KONGRES EVROPSKE ZVEZE REJCEV GOVEDI LISASTE PASME

E-pošta Natisni

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije in KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj vabita na 30. Kongres Evropske zveze rejcev govedi lisaste pasme, ki bo potekal od 17. do 21. septembra 2013. V okviru kongresa bodo potekali številni dogodki, med drugim generalna skupščina kongresa, okrogla miza za rejce govedi na temo reforme skupne kmetijske politike do leta 2020 in državna razstava krav lisaste pasme v Lenartu. Več informacij in prijavnico dobite na spletni strani www.kgz-ptuj.si/evfcongress2013.

 

8. SIMPOZIJ MEDITERANSKE PRAŠIČEREJE

E-pošta Natisni

Kmetijski inštitut Slovenije organizira od 10. do 12. oktobra 2013 v Ljubljani 8. Simpozij mediteranske prašičereje. Simpozij povezuje znanstvenike in strokovnjake, ki se ukvarjajo z lokalnimi pasmami, tradicionalnimi in ekstenzivnimi sistemi reje ter kakovostjo tradicionalnih izdelkov, ki izvirajo iz tovrstne reje prašičev. Več na spletni strani www.kis.si/8sympmedpig/.

 

KRAŠKI MED PRIDOBIL EVROPSKO ZAŠČITO

E-pošta Natisni

Evropska komisija je 6. avgusta 2013 v Uradnem listu EU objavila registracijo Kraškega medu (zaščitena označba porekla), ki je že 17-ti slovenski proizvod in četrti proizvod z območja Krasa, ki je registriran pri Evropski komisiji. Kraški med je po svoji vsebini suh in zrel med, bogat z minerali, rudninskimi snovmi in encimi. Bogat floristični sestav in suho kraško podnebje se odražajo v polni in izraziti aromi medu, kar je odločujoče za drugačnost Kraškega medu.

 

PRAZNIK IDRIJSKIH ŽLIKROFOV

E-pošta Natisni

V soboto, 31. avgusta 2013, vas Idrija vabi na kulinarično prireditev Praznik idrijskih žlikrofov, ki bo ponudila aktivna kulinarična doživetja v obliki delavnic, prikazov in degustacij. Žlikrofe boste lahko okušali z različnimi omakami ali pa na kulinarični tržnici kupili sestavine za njihovo pripravo. Vabljeni vsi, še posebej pa dobri jedci – ljubitelji dobre slovenske kuhinje! Polona Kavčič, ICRA, d.o.o., Idrija.

Fotografija Jani Peternelj, arhiv ICRA d.o.o. Idrija

 

5. JUNIJ – 13. VRH KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

E-pošta Natisni

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij vabi na 13. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, ki se bo odvijal 5. junija v Portorožu. Program se bo osredotočal na pregled poslovanja živilske panoge, na odnose v agroživilski verigi in iskal odgovore na vprašanja, kaj prinaša agroživilska veriga jutri. Dogodek je brezplačen.

Več na http://vrh-zkzp.gzs.si/

 

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij