30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Novice in napovednik

IMEJMO ZABAVO, JEJMO ZDRAVO

E-pošta Natisni

Kmetijska zadruga Šaleška dolina je na svetovni dan hrane v okviru projekta Informiranje in pospeševanje prodaje rdečega ekološkega mesa organizirala poučen in zabaven dogodek »Imejmo zabavo, jejmo zdravo!« za učence ljubljanske osnovne šole Majde Vrhovnik, ki jo obiskuje skoraj 500 otrok. Poleg vodstva šole so k sodelovanju povabili tudi Kmetijsko zadrugo Krka iz Novega mesta in Gimnastično zvezo Slovenije.

Skupaj so izpeljali promocijo slovenskega ekološkega mesa Ekodar, integrirano pridelanih jabolk in izdelkov Slodar ter integrirano pridelane zelenjave KZ Krka. Vse skupaj so nadgradili člani Gimnastične zveze Slovenije z Mitjo Petkovškom, ki so poleg zdrave hrane prikazali pomen gibanja in telesne vadbe ter povabili otroke v svoje vrste. J. H.

 

KZ SEVNICA KREPI TRGOVSKO DEJAVNOST

E-pošta Natisni

Kmečka zadruga Sevnica je bogatejša za dve prenovljeni trgovini. V avgustu je v novi podobi v Sevnici ponovno odprla vrata živilska trgovina Izidor, v novembru pa kmetijsko-tehnična trgovina Lenart v Sevnici, ki ima posodobljen prodajni asortiman in na enem mestu ponuja vse za kmetijo in dom. S prenovljeno podobo trgovine Izidor v zadrugi želijo osveščati potrošnike o svežih, domačih živilih ter živilih višje kakovosti s posavskih kmetij, ki so jih poimenovali »Od tukaj.si«. »V zadrugi postavljamo lokalno oskrbo na prvo mesto,« je povedal Borut Florjančič, direktor KZ Sevnica, in dodal: »Odločili smo se, da na prodajnih policah osveščamo potrošnike o pomenu porekla, načinu pridelave in vplivu dolgih transportnih poti na kakovost živil in da napis »Od tukaj.si« vodi do polic z izdelki s posavskih kmetij.« Zadruga je še posebej ponosna na lastne mesne izdelke blagovne znamke Grajske mesnine. B. J.

 

PRENOVLJEN OBRAT MESNIN BOHINJA

E-pošta Natisni

Mesnine Bohinja so septembra 2014 odprle prenovljen proizvodni obrat, v katerem poteka predelava mesnin. Celotna investicija skupaj s sanacijo družbe je bila vredna 500.000 evrov. Loška zadruga in Loške mesnine, d.o.o., sta vstopili v operativno vodenje družbe Mesnine Bohinja, d.o.o., saj je bilo podjetje pred stečajem. Sledile so finančna, komercialna in kadrovska sanacija. Kot je na otvoritvi povedal Mitja Vodnjov, direktor Loške zadruge in Loških mesnin, d.o.o., so v letu 2013 začeli s sanacijo objekta, kjer so skupaj z GKZ Srednja vas v Bohinju v celoti prenovili objekt. Dejavnost klanja je bila zaradi prostorskih omejitev prenesena na lokacijo v Škofjo Loko, v Bohinju pa so postavili nove zorilnice, v celoti zamenjali strešno kritino, hlajenje in gretje ter prenovili proizvodnjo vključno z nakupom novih strojev. Vzporedno s sanacijo poslovanja in prenovo objekta so začeli s sistematičnim trženjem, uvedli so nove proizvode, za štirikrat povečali prodajo in posledično tudi proizvodnjo. V zadnjem letu so v Bohinju zaposlili šest novih sodelavcev, proizvodne zmogljivosti so polno zasedene, razmišljajo pa že o nadaljnjih razvojnih usmeritvah Mesnin Bohinja, dodaja Vodnjov.

Loška zadruga je konec decembra 2014 odprla tudi novi Center Trata v Škofji Loki, kjer so se obstoječi kmetijsko-gradbeni trgovini pridružile še živilska trgovina, mesnica in cvetličarna. B. J.

 

KZ AGRARIA GOSTILA DIJAKE SREDNJE GOSTINSKE IN TURISTIČNE ŠOLE IZ IZOLE

E-pošta Natisni

Kmetijska zadruga Agraria Koper je za dijake Srednje gostinske in turistične šole iz Izole organizirala naravoslovni dan v distribucijskem centru v Kopru. Skupaj so si ogledali distribucijski center, prevzem zelenjave in sadja od pridelovalcev, in hladilnice ter se seznanili z razlikami med uvoženo in lokalno pridelano zelenjavo in sadjem. Dijaki so bili presenečeni, koliko različne zelenjave in sadja pridelujejo lokalni pridelovalci, kar jim omogoča ugodna mediteranska klima. Dijaki so se pomerili na nagradnem kvizu o poznavanju shem kakovosti in lastnosti sadja in zelenjave ter o pomenu uživanja lokalno in sezonsko pridelane hrane. Po skupinah pa so iz predstavljene zelenjave in sadja iz integrirane pridelave sestavili tipično istrsko jed. Najboljša skupina je bila tudi nagrajena. N. M.

 

VINOTEKA KRŠKO ODPRLA VRATA

E-pošta Natisni

Na lokaciji Vinske kleti Krško je od decembra 2014 odprta Vinoteka Krško, kjer imate možnost ogleda in nakupa pestre ponudbe vin in darilnega programa.

Vinska klet Krško gradi na tradiciji in izkušnjah, dobrem poznavanju dolenjskih značilnosti in sodobni tehnologiji, kar ji zagotavlja, da je danes opazna ponudnica vin visoke kakovosti in hkrati vodilna proizvajalka najboljšega cvička PTP. Poleg tega na lastnih vinogradniških površinah na Sremiču prideluje vrhunska vina: modro frankinjo, zeleni silvanec, beli pinot, chardonnay, sauvignon in laški rizling. B. J

 

V MIRNI PEČI ODPRLI ZADRUŽNI PRODAJNI CENTER

E-pošta Natisni

Kmetijska zadruga Trebnje je v oktobru 2014 slovesno odprla nov sodoben prodajni center v Mirni Peči. »Naložba, ki je bila vredna milijon in pol evrov in kjer smo zaposlili 13 novih sodelavcev, je pomembna pridobitev za zadrugo,« je ob otvoritvi povedal Ludvik Jerman, direktor trebanjske zadruge. Prodajni center v Mirni peči meri 1.087 kvadratnih metrov, od tega je dobrih 350 kvadratnih metrov namenjenih samopostrežni trgovini z mesnico, 230 kvadratnih metrov prostorov zajema prodaja železnine in kmetijskega repromateriala, center pa ima tudi dnevni bar in hladilnice. Zadružniki so ob tej priložnosti domači osnovni šoli Toneta Pavčka izročil ček v vrednosti 1.000 evrov, mirnopeški župniji pa v vrednosti 500 evrov. B. J.

 

DRUŽBENO IN OKOLJSKO ODGOVORNA M SORA

E-pošta Natisni

Družba M SORA iz Žirov, katere ustanovitelj je žirovska zadruga, je že vrsto let doma in po svetu najbolj znana po izdelavi lesenih oken, o odličnosti katerih pričajo tudi številni pridobljeni certifikati in nagrade. Omeniti velja pridobljeni evropski projekt »ECO-S« za ekološko inovacijo lesene izolacije z zračnimi komorami. Uspešno žirovsko podjetje, ki zaposluje 166 sodelavcev, pa se ukvarja tudi z okoljsko in družbeno odgovornimi projekti. Trenutno poteka tekmovanje na temo uporabe lesenih oken po izteku njihove življenjske dobe, ki so ga poimenovali »ReWin – M SORA talent competition«, ki so ga organizirali v sodelovanju z Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani ter Inštitutom Andrej Marušič na Primorskem. V njem skupaj s študenti iščejo inovativne pristope ponovne uporabe odsluženih lesenih oken.

Ob tem je podjetje tudi partner v evropskem projektu »CaReWood«, katerega tematika je t. i. kaskadna raba lesa po izteku življenjske dobe. Da bi mladim in njihovim staršem pomagali pri zbiranju informacij o izbiri poklica, so v novembru 2014 odprli vrata svoje proizvodnje devetošolcem in njihovim staršem ter jim predstavili potek proizvodnje oken.

B. J. in A. J.Fotografija arhiv M SORA d.d.

 

AKTUALNI RAZPISI - SEPTEMBER 2014

E-pošta Natisni

PODPORA ZA SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI HRANE
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje želi spodbuditi kmetijske proizvajalce k sodelovanju v shemah kakovosti, ki pomenijo izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov ter s tem prispevajo k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu in ponudbe na trgu. Podpore, ki imajo obliko letnega plačila in se upravičencu dodelijo za največ pet let, se namenjene delnemu pokritju stalnih stroškov, nastalih zaradi vključitve in sodelovanja v upravičenih shemah kakovosti. Najvišji znesek pomoči znaša do 3.000 EUR na posamezno kmetijsko gospodarstvo. Razpis je odprt do objave zaprtja, objavljene na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2014
Aktualni razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje je namenjen dodelitvi finančne pomoči za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu oziroma škode na kmetijskih objektih, nastale zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 15.000 evrov. Ker je javni razpis odprtega tipa, bo le-ta odprt do porabe sredstev, zaprtje pa bo objavljeno na spletnih straneh ministrstva.
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) so objavljeni tudi razpisi za čebelarje in ribogojce. Več informacij o razpisih dobite na ARSKTRP, tel. 01 580 7792, ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

NATEČAJ »KAJ PA JE BILO Z EVROPSKIM DENARJEM NAREJENO ZATE, ZA TVOJ KRAJ?«

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) bi rada opozorila na dobre zgodbe, ki smo jih v Sloveniji ustvarili s pomočjo evropskih sredstev, zato vabita vse zainteresirane, da predlagajo projekte, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja oziroma življenja skupnosti. SVRK in MKO bosta najboljše predloge nagradila. Na natečaj se lahko prijavite do 12. septembra 2014 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Več informacij o natečaju in pogojih sodelovanja vam je na voljo na www.eu-skladi.si in www.program-podezelja.si.

Povzela B. J.

 

ZADRUGE OPRAVLJAJO STORITVE POGODBENE POŠTE

E-pošta Natisni

Vedno več zadrug članic Zadružne zveze Slovenije se odloča za sodelovanje s Pošto Slovenije pri opravljanju poštnih storitev in uvajanju novih pogodbenih pošt. Trenutno s Pošto Slovenije sodeluje 20 zadrug, ki v svojih poslovalnicah izvajajo poštne storitve ter si tako prizadevajo za ohranitev in razvoj kraja, občine in regije ter tudi za širitev storitev in ponudbe zadrug. S 1. septembrom 2014 Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga odpira pogodbeno pošto v Podgorju, na Koroškem pa v okviru te zadruge že delujeta pogodbeni pošti Vuhred in Kotlje.
A. J. in B. J.

 

ZADRUGAM PRESTIŽNA PRIZNANJA V LONDONU

E-pošta Natisni

Decanterjevo ocenjevanje v Londonu se uvršča med najvplivnejše na svetu. Je eno od tistih »svetovnih prvenstev«, ki vinom podeljuje kredibilen pečat kakovosti in mednarodno priznano kakovost. Na letošnjem prestižnem ocenjevanju Decanter 2014 so sodelovale tudi slovenske zadružne vinske kleti in dosegle odlične rezultate. Klet Vipava 1894 se ponaša z zlato medaljo za Vipavski beli pikolit 2009 in srebrno medaljo za Barbero 2012. Vinakras Sežana je za Izbrani teran 2013 prejela srebrno medaljo, bronasti medalji je prejela za Teran Prestige 2012 in za Ruj, sušeno grozdje 2009. Vinska klet Metlika je sodelovala s svojimi vini že tretjič zapored in je letos edina v vinorodni deželi Posavje prejela bronasto medaljo za Metliško črnino PTP 2012 in srebrni medalji za Kolednik sauvignon jagodni izbor 2009 in Modra frankinja 2013. Andrej Škof iz Vinske kleti Metlika pravi: »Odločitvi Vinske kleti Metlika za nastop na omenjenem ocenjevanju je botrovala želja, da dokažemo vrhunsko kakovost naših vin tudi v svetovnem merilu.« A. Š. in B. J.
Fotografija: arhiv KZ Metlika

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij