Finančni nasveti

ZDAJ JE PRAVI ČAS ZA SKLENITEV ZAVAROVANJ KMETIJSKIH POSEVKOV IN PLODOV

E-pošta Natisni

V zadnjih letih ste kmetovalci utrpeli obsežne izgube zaradi škode, ki so jo povzročili toča, viharni veter, pozebe in poplave. S sklenitvijo zavarovanj, prilagojenih posameznim naravnim nevarnostim, lahko aktivno obvladujete tveganje popolnega ali delnega izpada dohodka, izhajajočega iz kmetijske dejavnosti.
V Deželni banki Slovenije lahko sedaj sklenete specializirana kmetijska zavarovanja Die Österreichische Hagelversicherung-Agro Zavarovalnice, vzajemne zavarovalniške hiše s 65-letno tradicijo na področju kmetijskih zavarovanj. Deželna banka Slovenije pri tem deluje kot ekskluzivna bančna posrednica.
Kmetijska zavarovanja so razdeljena po kmetijskih panogah na poljedelstvo in vrtnine, hmelj, sadjarstvo in vinogradništvo. Posevke in plodove lahko zavarujete proti:

– toči (vsi zavarovalni produkti),
– pozebi (jabolka in jagode; poljedelstvo in zelenjadarstvo),
– poplavi (poljedelstvo in zelenjadarstvo) in
– viharnemu vetru (hmelj, poljedelstvo, sadjarstvo).
Zavarovalniški svetovalci z obsežnim znanjem s področja kmetijstva vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki je za vašo dejavnost najprimernejše. Cenitve opravljajo slovenski kmetovalci, ki so opravili posebna izobraževanja na temo škod v kmetijski pridelavi, zavarovalnica pa se zavezuje h kakovostni obdelavi škodnega dogodka in hitremu izplačilu. Če se odločite za sklenitev kmetijskega zavarovanja do 15. marca 2014, vam zavarovalnica nudi akcijski popust do prvega škodnega dogodka na izbrane zavarovalne produkte. Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo v poslovalnicah banke. Več tudi na www.dbs.si.

 

POSAMEZNE ZADRUGE IN KMETIJSKO-GOZDARSKI ZAVODI KGZS OPRAVLJAJO STORITVE KNJIGOVODSTVA ZA KMETIJE

E-pošta Natisni

S 1. januarjem 2014 je začel veljati 47. člen Zakona o dohodnini o obveznem ugotavljanju dohodka na kmetiji na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih stroškov. Kmetije, ki imate več kot 7.500 EUR letnih dohodkov, kjer so vštete tudi obdavčljive subvencije, morate voditi knjigovodstvo. Zavezanci za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti morate torej voditi ustrezno računovodstvo in iz računovodskih razvidov (evidenc) sestavljati predpisane računovodske izkaze in davčne obračune. Pri tem vam lahko pomagajo tudi posamezne zadruge in kmetijsko-gozdarski zavodi KGZS.

KAJ JE FISKALNA POLITIKA

E-pošta Natisni

Fiskalna politika je sistem ukrepov, preko katerih država vpliva na javne prihodke in izdatke, preko katerih uresničuje cilje ekonomske politike. Država vodi fiskalno politiko s spreminjanjem davkov, transferjev in državnih izdatkov ter z vplivanjem na izvoz in uvoz. Učinki fiskalne politike, ki je lahko restriktivna in ekspanzivna, se odražajo na agregatnem povpraševanju, ki določa narodni dohodek. Kratkoročni cilj fiskalne politike je vzpostavljanje ravnovesja med agregatnim povpraševanjem in ponudbo. Dolgoročni cilji pa so višja zaposlenost, stabilna gospodarska rast, uravnovešena plačilna bilanca in vzdrževanje nizke stopnje inflacije. B. J.

 

PREDNOSTI PLAČILNE KARTICE V PRIMERJAVI S HRANILNO KNJIŽICO

E-pošta Natisni

Danes se stranke v veliki večini odločajo za osebni račun s plačilno kartico, ki ima najširši obseg funkcionalnosti in številne prednosti v primerjavi z osebnim računom s knjižico.
V preteklosti so se večinoma uporabljali osebni računi s knjižico, ki jih imamo nekatere banke v ponudbi še danes. Osebni računi s knjižico imajo značilnosti poslovanja s hranilnimi vlogami in so namenjeni vsem tistim, ki želijo spremljati svoje poslovanje prek knjižice, iz katere je razviden ves promet na računu.
Prednosti poslovanja z osebnim računom s plačilno kartico so večji obseg funkcionalnosti, večja fleksibilnost poslovanja in prihranek denarja. Z uporabo elektronske banke DBS NET je na primer plačevanje računov trikrat cenejše, poslovanje z direktnimi obremenitvami pa štirikrat cenejše kot plačevanje na bančnem okencu! S plačilno kartico Activa Maestro Deželne banke Slovenije lahko stranka uporablja sodobne plačilne poti, med katere spada uporaba bankomatov in elektronske banke, omogoča pa tudi:

  • gotovinsko in brezgotovinsko poslovanje v domači valuti in v tujih valutah,
  • brezplačno dvigovanje gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in v evroobmočju,
  • plačevanje blaga in storitev na vseh prodajnih mestih v državi in v tujini, ki imajo oznako Maestro,
  • plačevanje s čeki,
  • poslovanje z direktnimi obremenitvami za plačilo mesečnih obveznosti,
  • odobritev avtomatskega in izrednega limita na računu,
  • hitre kredite na računu,
  • mesečne izpise stanja in prometa na računu,
  • pridobitev kartice z odloženim plačilom Activa MasterCard,
  • storitev SMS-obveščanje o transakcijah, opravljenih s plačilno kartico.

Stanko Zupančič, vodja Službe tehničnih poslov in poslovanja s komitenti pri Deželni banki Slovenije
Fotografija arhiv DBS

KAJ JE EBIT IN EBITDA?

E-pošta Natisni

EBIT in EBITDA sta kazalca uspešnosti poslovanja gospodarske družbe. EBIT je angleška kratica za »Earnings Before Interest and Taxes«, kar pomeni poslovni izid pred obrestmi in davki. Je postavka v izkazu poslovnega izida, ki se izračuna tako, da se čistemu dobičku pripišejo obresti in davki. EBIT kaže sposobnost gospodarske družbe, da pridobiva prihodke z opravljanjem registrirane dejavnosti. EBITDA je kratica, ki pomeni v angleškem jeziku »Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization« in je dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo. Izračuna se tako, da se od prihodkov odštejejo odhodki (brez obresti, davkov, odpisov in amortizacije). Kaže sposobnost gospodarske družbe, da pokriva odpise vrednosti in druge odhodke, ki niso povezani s poslovnimi odhodki. V primerjavi z EBIT-om EBITDA poslovni izid iz poslovanja popravlja še za obračunano amortizacijo in odpise, ki poslovni izid sicer bremenijo, vendar ne predstavljajo denarnega izdatka. EBITDA se pogosto uporablja za oceno denarnega toka, ki izvira iz poslovne dejavnosti podjetja. B. F. in B. J.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij