Finančni nasveti

KAKO FINANCIRATI NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE

E-pošta Natisni

V DBS Leasingu vam poleg poslovnega najema ponujamo tudi finančni lizing kmetijske mehanizacije. Finančni lizing je pogodbeno razmerje, kjer lizingodajalec po naročilu in izbiri lizingojemalca kupi predmet lizinga ter mu ga izroči v uporabo. Lizingodajalec v času trajanja pogodbe ostane pravni lastnik, lizingojemalec pa mu za uporabo predmeta lizinga plačuje pogodbeno dogovorjen, praviloma mesečni obrok. S plačilom zadnjega obroka jemalec lizinga postane pravni lastnik predmeta lizinga.

Finančni lizing z višjim zadnjim obrokom vam omogoča odlog plačila določenega odstotka kupnine (dogovorjenega ob sklenitvi) na konec dobe financiranja. Mesečni obroki so na ta način celotno obdobje financiranja nižji. Takšna oblika lizinga pa je lahko dostopnejša in primernejša, zlasti če lizingojemalec ob zaključku pogodbe pričakuje večji priliv sredstev.

Kaj lahko financiramo:

• kmetijsko mehanizacijo in opremo,
• traktorje,
• osebna vozila,
• lahka gospodarska vozila do 3,5 t.

Postopek odobritve je hiter in enostaven. Če ste pravna oseba, predstavlja predmet financiranja vaše osnovno sredstvo, ki ga amortizirate v skladu z računovodskimi standardi. S plačilom zadnjega obroka (odkupnega) postane predmet lizinga avtomatično vaša last.

Andrej Rajh,
direktor DBS Leasing

 

POKOJNINSKI SKLAD

E-pošta Natisni

Pokojninski sklad je oblikovan in ustanovljen za upravljanje premoženja iz dodatnih pokojninskih prispevkov in prihrankov. Premoženje v pokojninskem skladu se varčevalcem začne izplačevati ob upokojitvi. Naložbena politika pokojninskega sklada ponavadi zagotavlja stabilno rast sredstev na dolgi rok. Zaradi omejitve možnih tveganj so podlage naložbene politike pokojninskega sklada določene z zakonskimi predpisi, ki jih morajo upravljavci skladov upoštevati. Pokojninski skladi predstavljajo največje institucionalne vlagatelje na svetovnih kapitalskih trgih v različnih državah. Z njim upravljajo banke, zavarovalnice in družbe za upravljanje. Obstajajo odprti in zaprti pokojninski skladi. Oblika sklada je odvisna od pokojninskega sistema v državi. V Slovenji imamo dve pravni obliki pokojninskih skladov, in sicer vzajemni pokojninski sklad in pokojninske družbe. Pri tem pa ni zanemarljiv podatek, da se dodatno pokojninsko varčevanje v pokojninski sklad šteje za davčno olajšavo. B. J.

BREZSKRBNO NA DOPUST S PLAČILNIMI KARTICAMI

E-pošta Natisni

Bliža se čas dopustov, ko praviloma trošimo več. Na dopust vselej vzamemo nekaj gotovine, navadna plačilna kartica ali kartica z odloženim plačilom pa nam omogočata večjo udobnost, fleksibilnost in varnost, saj lahko gotovino dvigujemo na bankomatih po svojih potrebah ali s plačilno kartico plačujemo na prodajnih mestih ter tako s sabo ne nosimo večje vsote denarja.

Za brezskrben dopust poleg doslednega upoštevanja splošnih varnostnih navodil (plačilno kartico in PIN-številko je treba hraniti ločeno, pri vpisu PIN-številke na bankomatu ali prodajnem mestu je treba zakriti tipkovnico ipd.) priporočamo sklenitev zavarovanja tveganja zlorabe plačilne kartice, tako navadne kot z odloženim plačilom, ki krije zlorabo izgubljene in ukradene plačilne kartice ter krajo ali rop gotovine imetnika plačilne kartice. Zavarovalno kritje vključuje škodo, nastalo od trenutka kraje ali izgube do trenutka prijave kraje ali izgube plačilne kartice banki. Če izgubite kartico ali vam jo ukradejo, morate to nemudoma javiti servisnemu centru (telefonska številka je zapisana na plačilni kartici) ali poslovalnici banke, kjer imate odprt račun, ter v primeru telefonske prijave v roku 8 dni v svoji poslovalnici banke pisno potrditi resničnost prijave. Krajo, odtujitev ali rop plačilne kartice ali gotovine je treba nemudoma prijaviti tudi policiji, sicer zavarovalnica za zgoraj našteta tveganja ne odgovarja. Za dodatno varnost pri poslovanju s plačilno kartico priporočamo, da se naročite na storitev SMS-obveščanje. Tako po vsakem nakupu s plačilno kartico in dvigu gotovine na bankomatu dobite SMS-sporočilo z informacijami o opravljeni transakciji, kar vam zagotavlja popoln pregled nad vašim kartičnim poslovanjem – vsak dan in tudi na dopustu.

Stanko Zupančič, vodja Službe tehničnih poslov in poslovanja s komitenti pri Deželni banki Slovenije
Fotografija: arhiv DBS

 

SORAZMERNI DEL LETNEGA DOPUSTA IN REGRESA

E-pošta Natisni

V veljavo je 12. aprila 2013 stopil nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013), ki vsebuje kar nekaj pomembnih novosti. Med drugim prinaša spremembe pri izrabi letnega dopusta in regresa.

Delavec ima namreč pravico do celotnega letnega dopusta v letu le, če je zaposlen neprekinjeno v celotnem letu, bodisi pri enem ali pa pri več delodajalcih. Sorazmerni del dopusta pa se mu v nasprotnem primeru odmeri tako, da pridobi 1/12 letnega dopusta za vsak mesec trajanja delovnega razmerja. Enako velja tudi za regres. Prej je veljalo, da je imel delavec pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu v treh primerih: kadar v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta, kadar mu je prenehalo delovno razmerje pred potekom roka, po preteku katerega bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta, in kadar mu je delovno razmerje v tekočem koledarskem letu prenehalo pred 1. julijem.

Manca Petelin, pravnica

KAJ JE VREDNOSTNI PAPIR

E-pošta Natisni

Vrednostni papir je listina, ki vsebuje določene premoženjske pravice, ki jih imetnik lahko uveljavlja. V sodobnem času so večino listin zamenjali vpisi v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, kjer je zapisano, kakšne pravice ima iz vrednostnega papirja oseba, ki je vpisana kot njen imetnik, s čimer se je omogočilo lažje trgovanje z vrednostnimi papirji. Vrednostne papirje lahko uporabljamo za različne namene: kot kreditno sredstvo, kot instrument negotovinskega plačevanja, kot podlago za zbiranje sredstev, kot instrument za pospeševanje cirkulacije blaga, kot instrument za financiranje in podobno. Najpogostejše oblike vrednostnih papirjev so delnice (lastniški vrednostni papirji) in obveznice (dolžniški vrednostni papirji). Delnice poleg premoženjskih pravic v družbi (dividende) prinašajo tudi korporacijske pravice (glasovanje na skupščini delničarjev). B. J.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij