PESTROST IN RAZNOLIKOST PRIHODNJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

PESTROST IN RAZNOLIKOST...

Intervju z dr. Tassosom Haniotisom, direktorjem...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 

Kmetijstvo in gozdarstvo

MKGP ZA MLADE NAMENJA 14 MILIJONOV EVROV

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec aprila 2017 objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.
Cilja podukrepa sta izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. Okvirna višina razpisanih javnih sredstev je 14 milijonov evrov. Od teh sredstev je 11.520.000 evrov v sklopu A namenjenih mladim kmetom z zaposlitvijo oziroma s predvideno zaposlitvijo na prevzeti kmetiji, samostojnim podjetnikom posameznikom in družbam z enim družbenikom, 2.480.000 evrov v sklopu B pa mladim kmetom, ki niso zaposleni na prevzeti kmetiji niti tega ne načrtujejo. Upravičenec je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo. Na javni razpis se lahko prijavi kot mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva, samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva, ali kot družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja. Za ustrezno poklicno znanje in usposobljenost za prijavo na razpis se šteje, če ima mladi kmet najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu. Lahko pa ima tudi nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti tudi poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem prikaže gospodarski razvoj kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem. Kmetijsko gospodarstvo, s katerim upravičenec vstopa v podukrep, mora obsegati najmanj 6 ha primerljivih kmetijskih površin v upravljanju, če tega ne dosega pa najmanj 15 glav velike živine ali 60 čebeljih družin v upravljanju in največ 80 ha primerljivih kmetijskih površin oziroma 160 glav velike živine ali 200 čebeljih družin v upravljanju. Vlogo na javni razpis je mogoče oddati od 22. maja do 27. junija 2017. Vloge se točkujejo na podlagi meril za izbor. Sredstva se dodeljujejo vlogam, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter s številom doseženih točk presežejo mejo 26 točk, in sicer tistim z višjim številom točk do porabe sredstev.

Besedilo in fotografija arhiv MKGP

 
 

ZNANJE ZA GOZD

Povezanost slovenske družbe z gozdom se kaže tudi v tem, da že več kot 40 let vsako leto zadnji teden v maju obeležujemo v Sloveniji teden gozdov. Letošnji teden gozdov med 22. in 28. majem 2017 je zaznamovala vrsta prireditev, ki so jih pripravile gozdarske institucije v Sloveniji in so potekale pod skupnim naslovom »Znanje za gozd«. Nekateri dogodki pod to skupno temo se bodo zvrstili tudi v juniju.


Pomen znanja za prihodnost slovenskih gozdov izpostavljamo ob letošnjih jubilejih dveh ključnih institucij na področju načrtnega razvojnega, raziskovalnega in pedagoškega dela v gozdarstvu, in sicer 70. letnice ustanovitve Gozdarskega inštituta Slovenije in 70. letnice Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Več ...
 
 

ČAS JE ZA OBNOVO GOZDOV

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Februarja letos so minila tri leta od katastrofalnega žledoloma, ki je prizadel več kot polovico slovenskih gozdov in močno spremenil njihovo podobo, predvsem na Notranjskem, severnem Primorskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji. Obsežnim poškodbam zaradi žleda se je v letih 2015 in 2016 pridružila še namnožitev podlubnikov, zlasti velikega smrekovega lubadarja, ki je pričakovana posledica naravnih ujm v gozdovih. Zaradi sanacije poškodb zaradi žleda in podlubnikov je bil v zadnjih treh letih posek lesa v slovenskih gozdovih za približno 50 odstotkov večji kot v letih pred žledom, in sicer je bilo posekanih več kakor 6 milijonov kubičnih metrov lesa na leto.

Več ...
 
 

LETOS IZ NASLOVA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014–2020 VEČ KOT 110 MILIJONOV EVROV

Na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavljen terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 milijonov evrov.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v letošnjem letu z javnimi razpisi iz PRP 2014–2020 spodbujati investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe (naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, zmanjševanje porabe vode v tehnoloških postopkih, ureditev čistilnih naprav, energetsko učinkovitost objektov in opreme, proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe obrata – uporabo lesne biomase). Spodbujati želi tudi dejavnost mladih kmetov, sodelovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) ter pospešiti odpravo škode v gozdovih (lubadar). Prav tako namenja sredstva za vzpostavitev organizacij proizvajalcev in posebej poudarja pomen majhnih kmetij. V planu objave javnih razpisov za leto 2017 so za prvo polletje javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako da se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge. V drugem delu plana pa so navedeni tudi vsi ostali predvideni javni razpisi, ki bodo objavljeni v drugi polovici leta 2017. V letu 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 19 javnih razpisov v vrednosti skoraj 180 milijonov evrov, s čimer se je po več kot dveletnem premoru zagnal težko pričakovan investicijski cikel.
Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 
 

PRIZNANJA NAJSKRBNEJŠIM LASTNIKOM V LETU 2016

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) vsako leto izbere 14 najskrbnejših lastnikov gozdov v Sloveniji, po enega iz vsake območne enote ZGS, in jim podeli priznanja. Letošnja podelitev priznanj, ki je bila že osemnajsta po vrsti, je potekala konec novembra v Mojstrani, v Slovenskem planinskem muzeju.

Ohranitev in razvoj slovenskih gozdov sta v veliki meri odvisna od lastnikov gozdov in od njihovega skrbnega gospodarjenja s tem naravnim bogastvom. To velja še posebej v razmerah pogostih naravnih ujm, ki so jim v zadnjih letih izpostavljeni slovenski gozdovi, od katastrofalnega žledoloma v letu 2014 do velike razmnožitve škodljivcev – podlubnikov v letih 2015 in 2016. Zavod želi z izborom najskrbnejših lastnikov gozdov in podelitvijo priznanj promovirati dobro gospodarjenje v zasebnih gozdovih, ki jih je v Sloveniji kar tri četrtine, in spodbujati sodelovanje lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo, kar je ključni pogoj za uresničevanje sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter za uspešno sanacijo posledic naravnih ujm.

Več ...
 
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij