PESTROST IN RAZNOLIKOST PRIHODNJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

PESTROST IN RAZNOLIKOST...

Intervju z dr. Tassosom Haniotisom, direktorjem...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 

Kmetijstvo in gozdarstvo

LETO 2013 – MEDNARODNO LETO SODELOVANJA NA PODROČJU VODA

Generalna skupščina Združenih narodov je na 69. plenarnem zasedanju decembra 2010 z resolucijo 65/154 leto 2013 razglasila za mednarodno leto sodelovanja na področju voda. ZN želijo s tem spodbuditi vse države članice in vse druge akterje, da leto, tudi v okviru mednarodnega sodelovanja, izkoristijo za pospeševanje ukrepov na vseh ravneh, katerih namen je doseganje mednarodno dogovorjenih z vodo povezanih ciljev, navedenih v Agendi 21, Programu za nadaljnje izvajanje Agende 21, Deklaraciji Združenih narodov o novem tisočletju in Johannesburškemu načrtu izvajanja. Prav tako s tem želijo okrepiti zavedanje o njihovi pomembnosti.

V resoluciji Združenih narodov je izražena skrb zaradi (pre)počasnega in neenakomernega napredka pri doseganju cilja, kako razpoloviti delež svetovnega prebivalstva, ki nima trajnostnega dostopa do varne pitne vode in osnovnih sanitetnih pogojev. Hkrati pa globalne spremembe podnebja in druge grožnje resno vplivajo na količino in kakovost svetovne pitne vode, ki zato postaja najpomembnejši strateški vir. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, pristojno za področje upravljanja voda, bo aktivnosti v okviru mednarodnega leta sodelovanja na področju voda obeleževalo s sloganom VODE POVEZUJEJO. Voda je eden od najpomembnejših virov za življenje, kar vsi sicer vemo, premalokrat pa se tega dejstva tudi zares zavedamo. Slogan VODE POVEZUJEJO je jasno sporočilo, da je voda zaradi svoje pojavnosti glavni dejavnik v atmosferi, hidrosferi in pedosferi. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje želi skupaj z drugimi vladnimi resorji v tem letu še posebno pozornosti nameniti povezovanju med raziskovalci, načrtovalci, uporabniki tega tako pomembnega naravnega vira ter jih povezati v odgovornem in učinkovitem upravljanju z vodami. V to smer gredo namreč tudi globalne, mednarodne in regionalne aktivnosti, ki naj bi pripomogle h krepitvi dialoga ter poglobitvi sodelovanja in povezovanja vseh pristojnih deležnikov (držav, institucij, sektorjev, civilne družbe in posameznikov) na vseh ravneh. Le tako bomo lahko učinkoviteje dosegali že dogovorjene mednarodne cilje na področju voda, zapisane v dokumentu Agenda 21 in v Deklaraciji Združenih narodov za novo tisočletje, ter prispevali k povečanju zavesti o pomenu zdrave in varne pitne vode za vsakogar.

Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 
 

RESONANČNI LES

Posebno kakovost lesa, ki jo najdemo pri smreki ter tudi pri macesnu in gorskem javorju, imenujemo resonančni les. Med drugim ga uporabljajo mojstri za izdelovanje glasbil, zlasti godal in kitar.
 
Tak les ima izrazito enakomerno strukturo, goste in enakomerne branike (najmanj 6 pa tudi do 15 na centimeter), največ do ¼ kasnega lesa in biti mora brez grč, smolnih kanalov in drugih napak. Les s takimi lastnostmi ima najboljše akustične lastnosti, ki pa same po sebi ne pomenijo nič brez dobrega mojstra, ki po najmanj petih letih sušenja deščic in nekaj mesecih obdelave z veliko znanja naredi instrument. Slednji je lahko vreden od nekaj tisoč evrov naprej, vsem poznane pa so na primer Stradivarijeve violine. Ta mojster je pred okoli 300 leti naredil okoli 1100 godal, od katerih jih je dobra polovica ohranjenih še danes in dosegajo cene, ki jih pišemo s sedmimi ali osmimi številkami v evrih. In od kod bi današnji Stradivari dobil ustrezen les? Pri nas raste resonančna kakovost smreke na primer na Jelovici, Pokljuki, Solčavskem. Te smreke se vzgajajo tudi 150 ali 200 let in več, v mladosti pa jih je najbolje obvejiti v spodnjem delu debla, da potem v lesu ni grč. Dobri gozdarji tako drevo najdejo že takrat, ko raste, pomagajo si tudi z zvokom, ki ga tako drevo oddaja ob udarcu ob njega, in s smerjo zavitosti lesnih vlaken. Trud generacij gozdarjev in lastnikov gozdov pa je poplačan šele takrat, ko tako drevo zazveni kot instrument.
Damjan Oražem, ZGS
 
 

VZPOSTAVITEV ENOVITEGA ORGANA NA PODROČJU VARNE HRANE, VETERINARSTVA IN VARSTVA RASTLIN

Vlada RS v skladu z reorganizacijo s 1. januarjem 2013 vzpostavlja Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Priprava zakonodaje na področju varne hrane in z njo povezan nadzor sta trenutno razdeljena med štiri organe, in sicer na Veterinarsko upravo RS, Fitosanitarno upravo RS (FURS), Direktorat za varno hrano in del Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. Z reorganizacijo bo vzpostavljen enovit organ tako, da bodo z združitvijo ukinjeni direktorat in obe ločeni upravi. Iz inšpektorata pa bodo v novo upravo premeščeni fitosanitarni inšpektorji in inšpektorji, ki delujejo na področju hrane. Znotraj Ministrstva za kmetijstvo in okolje bo dosežena racionalizacija z zmanjšanjem števila direktoratov in organov v sestavi.

Taka reorganizacija sledi cilju racionalizacije dela na upravnem in inšpekcijskem področju, ki zajema enotno in celovito strategijo obvladovanja tveganja, enoten in preglednejši način komuniciranja z nosilci dejavnosti in potrošniki, povezovanje informacijskih sistemov, poenoten uradni nadzor, vključno z laboratoriji, zagotavljanje večje transparentnosti rezultatov nadzora ter racionalnejšo izrabo kadrovskih in materialnih virov. Zato je v obliki skupnega zakona sprejeta sprememba 11 področnih zakonov, s katerimi je celovito urejena reorganizacija na področju zagotavljanja varne hrane. Organizacijsko bo na podzakonski ravni izvedena sprememba Uredbe o organih v sestavi ministrstev in Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih. S spremembo Uredbe o organih v sestavi ministrstev bo ustanovljena Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, torej nov organ, na katerega s spremembo zakonov, prenašamo nove pristojnosti. Vlada je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenovala dr. Jerneja Drofenika iz FURS.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 
 

LESENO BIVALNO OKOLJE PODALJŠUJE ŽIVLJENJE

Dolgo se je bil boj med »betonskimi« gradbeniki in med onimi, ki so želeli prikazati prednosti lesa. Več ali manj so oboji nastopali z nekimi neoprijemljivimi argumenti, osebnimi občutki in nedokazanimi izkustvi.
Lesni grozd (Holzcluster Steiermark) v sosednji Avstriji ni vedel, kako naj se loti močnega »betonskega« lobija in prepriča javnost o prednostih lesa. V letih 2008 in 2009 pa je izvedel raziskavo, ki je dala dokaze, izražene v dejstvih in številkah, ki niso nikogar pustile ravnodušnega.
 
Izbrali so štiri razrede na neki šoli in dva razreda opremili s pohištvom in lesenimi oblogami iz nebarvanega lesa. Poleti so učencem merili srčni utrip in parameter živca vagusa, ki varuje srce pred preobremenitvijo, ter izvajali meritve tudi vse šolsko leto. Rezultati so pokazali, da nam les s svojimi lastnostmi neposredno podaljšuje življenje. Učenci iz »lesenih« razredov so imeli 8.600 udarcev srca dnevno manj (do 10 % manj od »betonskih« sošolcev), še večje razlike so bile v stanju živca vagusa, poleg tega pa so v »lesenem« razredu beležili boljšo koncentracijo, večjo pripravljenost za učenje, manj agresije, doma pa boljše spanje. Pri dekletih so bili ti vplivi bolj izraženi kot pri fantih. Vse to so dosegli samo z opremo iz lesa in rezultati bi bili verjetno še boljši v stavbah, ki so v celoti iz lesa.
Morda je tudi v lesenih stavbah razlog, da so Skandinavci na splošno mirnejši, manj agresivni?
 
Damjan Oražem
Zavod za gozdove Slovenije
 
Fotografija foto Kajndol
 
 

VABILO NA ZADRUŽNO AKADEMIJO

Zadružna zveza Slovenije že vrsto let organizira aktualna in strokovna izobraževanja, v okviru katerih lahko pridobite novo znanje, da boste lažje sledili izzivom poslovnega okolja. V januarju 2013 pripravljamo izobraževanja, ki so namenjena članom upravnih in nadzornih odborov zadrug, vodstvu in zaposlenim v zadrugah ter drugim zainteresiranim.

Pripravili smo naslednja izobraževanja:

I. SPLOŠNE ZADRUŽNE TEME

1. Zadružništvo – temeljno usposabljanje, 15. januar 2013
− Kaj je zadruga in kako deluje
− Članstvo v zadrugi
Predavatelji: sodelavci Zadružne zveze Slovenije

2. Zadružništvo – nadaljevalno usposabljanje, 29. januar 2013
− Organiziranost in upravljanje zadruge
− Branje in razumevanje računovodskih izkazov
Predavatelji: sodelavci Zadružne zveze Slovenije, Bernarda Simončič, Revizijska hiša Simončič, d.o.o.


II. OŽJA STROKOVNA PODROČJA IZOBRAŽEVANJA

3. Trening prodajne komunikacije (za prodajalce), 8. januar 2013
Predavateljica: Polona Zupančič, Sedi5, podjetniško svetovanje, d.o.o.

4. Poslovne finance za vodstvo in nadzornike, 10. januar 2013
Predavatelj: dr. Jožko Peterlin, Inštitut za poslovne finance Smartfin

5. Vodstvena komunikacija za motivacijo sodelavcev, 22. januar 2013
Predavateljica: Polona Zupančič, Sedi5, podjetniško svetovanje, d.o.o.

6. Sestavljanje letnega poročila za zadruge za leto 2012, 24. januar 2013
Predavateljica: Bernarda Simončič, Revizijska hiša Simončič, d.o.o.

7. Prednosti dobre organizacije in sistemizacije dela, 31. januar 2013
Predavatelj: Peter Mlakar, PQM, gospodarsko svetovanje

8. Varčevanje z energijo, investicije in ukrepi v poslovnih stavbah, januar 2013
Predavatelj in termin izobraževanja bosta javljena pozneje.


Izobraževanja bodo potekala na sedežu Zadružne zveze Slovenije, Miklošičeva 4, v Ljubljani z začetkom ob 9. uri in bodo trajala predvidoma do 14. ure. Na izobraževanja se je mogoče prijaviti do 12. decembra 2012. Člani in zaposleni v zadrugah se lahko prijavite preko svojih zadrug, kjer dobite tudi prijavnico, ostali zainteresirani pa po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Kotizacija za izobraževanja iz zadružnih tem znaša 20 EUR ali za zaključeno skupino v vaši zadrugi 400 EUR z vključenim DDV, za ostala izobraževanja pa 100 EUR z vključenim DDV.
 

 
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij