30 LET SEMENARJENJA NA PTUJU

30 LET SEMENARJENJA NA...

V Semenarni Ljubljana je bilo semenarstvo...

140_let.jpg

Spletne ankete

Ocena časopisa
 

Strokovnjak svetuje

Prednostna pravica do nakupa kmetijskega zemljišča

Katere osebe imajo po zakonu prednostno pravico pri nakupu kmetijskega zemljišča?

 
Pri nakupu kmetijskega zemljišča imajo na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih določene osebe zakonito predkupno pravico. Prednostni upravičenci uveljavljajo zakonito predkupno pravico po vrstnem redu, ki ga dloča zakon. To pomeni, da sme prodajalec prodati kmetijsko zemljišče osebi, ki ni predkupni upravičenec, samo, če se ni javil noben predkupni upravičenec, pri tem pa prednostni upravičenec z boljšim vrstnim redom izključuje upravičenca s slabšim vrstnim redom.
Zakon predpisuje naslednji vrstni red prednostnih upravičencev:
1. solastnik;
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4. drug kmet;                                                      
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.
Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z zakonom, pod pogojem, da pogodbo odobri upravna enota.

dr. Avsec, pravni strokovnjak

 
 

KAJ SO ZAKLADNE MENICE?

Zakladne menice so kratkoročni državni dolžniški vrednostni papirji. Z naložbo v zakladne menice vlagatelj denarna sredstva posoja neposredno državi izdajateljici in s tem z najmanjšim možnim kreditnim tveganjem oziroma s tveganjem, ki je enako kreditnemu tveganju države izdajateljice. Zaradi kratke ročnosti (do enega leta) spadajo med instrumente denarnega trga. Zakladnica Ministrstva za finance RS izdaja zakladne menice z ročnostjo 3, 6 in 12 mesecev v apoenih po 1.000 EUR (nominalni znesek). Zakladne menice so diskontirani vrednostni papir, kar pomeni, da ob izdaji vlagatelj vplača diskontirani znesek, ob zapadlosti pa prejme celotni nominalni znesek, na katerega se zakladna menica glasi. Omenjeni diskont predstavlja implicitne obresti oziroma donos, ki ga naložba v zakladno menico prinaša. Primarna prodaja zakladnih menic poteka na avkcijah, ki jih periodično organizira Ministrstvo za finance. Z zakladnimi menicami se trguje tudi na sekundarnem trgu, in sicer le-te kotirajo na Ljubljanski borzi. A. G.

 
 

Vpis v zemljiško knjigo

 

Po Zakonu o zemljiški knjigi mora zemljiškoknjižni predlog v imenu predlagatelja vložiti praviloma notar kot pooblaščenec predlagatelja. Predlog za vknjižbo lastninske pravice (ne pa tudi vseh drugih zemljiškoknjižnih predlogov) lahko vloži tudi:
1. vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu, če ima digitalno potrdilo s svojim varnim elektronskim podpisom in varni elektronski predal ter je vključena v informacijski sistem za varno elektronsko vročanje,
2. kot pooblaščenec oziroma zakoniti zastopnik predlagatelja:
– odvetnik,
– nepremičninska družba, ki je posredovala pri sklenitvi prodajne pogodbe ali drugega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za zahtevani vpis, in
– državno ali občinsko pravobranilstvo.

Izjemoma lahko predlagatelj vloži predlog za vknjižbo lastninske pravice v svojo korist tudi na zapisnik pri sodišču tako, da se med uradnimi urami osebno zglasi pri zemljiškoknjižnem sodišču na območju nepremičnine in zemljiškoknjižnemu sodišču izroči vse za vpis potrebne listine ter hkrati plača sodno takso za predlog. Uradna oseba zemljiškoknjižnega sodišča sprejme zemljiškoknjižni predlog na zapisnik tako, da za predlagatelja sestavi elektronski zemljiškoknjižni predlog in listine pretvori v elektronsko obliko.

 

dr. Avsec, pravni strokovnjak

 
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij