BODIMO POŠTENI DO SEBE IN POGLEJMO V SVOJE SRCE

BODIMO POŠTENI DO SEBE...

INTERVJU S KMETICO LETA 2017 KAROLINO DRAGICO...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 

Novice in napovednik

LETOS DOBRE RAZMERE ZA LEDENO TRGATEV

Pri minus 11 stopinjah Celzija so v vinogradu Vinske kleti Krško januarja 2017 opravili ledeno trgatev. Obrali so kar 2 tisoč trt laškega rizlinga in stisnili zamrznjene grozdne jagode, ki so imele visoko vsebnost sladkorja. To je bila prva ledena trgatev po letu 2011, saj so bile prejšnje zime pretople. Pogoji za obiranje grozdja za pridelavo ledenega vina so namreč vsaj tri dni povprečnih dnevnih temperatur minus 7 stopinj Celzija. Povzela po virih KZ Krško V. V.

 
 

1 S 1. JANUARJEM 2014 ZAČNE VELJATI ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Z uvedbo Zakona o davku na nepremičnine prenehajo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Pri novem zakonu predstavlja davčno osnovo posplošena tržna vrednost, kot je pripisana posamezni nepremičnini v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja (za leto 2014 na dan 1. april 2014). Stopnje obdavčitve so različne glede na vrste nepremičnin. Stopnje obdavčitve so vse od 0,07 za gozdna zemljišča, 0,15 za rezidenčne stanovanjske nepremičnine, 0,30 za kmetijske stavbe do 0,75 odstotka davčne osnove za poslovne in industrijske nepremičnine. Davčni zavezanec je praviloma lastnik nepremičnine, med izjemami od tega načela pa zakon navaja tudi upravičenca osebne služnosti na celotni nepremičnini. Nepremičnine, ki so varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja ter neplodna zemljišča s šifro dejanske rabe 5000 in 6000, pa so izvzete iz omenjenega davka. Zakon o davku na nepremičnine je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/9. decembra 2013. F. A.

 
 

30 LET OD PRIDELAVE PRVEGA LEDENEGA VINA

V Vinski kleti Metlika so praznovali 30 let od pridelave prvega ledenega vina v takratni Jugoslaviji. Ob jubileju so svojim članom in kooperantom v znak zahvale za dolgoletno sodelovanje in zvestobo podelili zahvale. Nekdanjim zaposlenim pa so za prispevek k razvoju in ugledu Vinske kleti Metlika podelili priznanja. Prejeli so jih dr. Julij Nemanič, dolgoletni vodja kleti in glavni enolog, Tone Pezdirc, naslednik dr. Julija Nemaniča, in Ivanka Badovinac, dolgoletna glavna enologinja kleti.

Fotografija arhiv KZ Metlika
V. V.

 
 

DAVČNE OLAJŠAVE PRI DONIRANJU ŽIVIL

Leta 2011 smo v Sloveniji v celotni verigi od pridelave do potrošnje zavrgli 168.000 ton hrane, kar znaša 82 kg na prebivalca. Da bi bilo zavržene hrane čim manj že na začetku verige, imajo kmetje možnost, da svoje kmetijske pridelke in proizvode podarijo humanitarnim organizacijam. Tisti, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, lahko namreč uveljavljajo znižanje davčne osnove z olajšavo za donacije. B. J.

 
 

LOŠKE MESNINE KUPILE ARVAJ

Kmetijska zadruga Škofja Loka je preko svojega podjetja Loške mesnine kupila kranjsko mesarijo in blagovno znamko Arvaj, ki je najbolj znana po večkrat nagrajeni kranjski klobasi. Prevzela je celotno proizvodnjo in vseh 27 zaposlenih, prav tako plačuje upnikom stare dolgove podjetja, ki jih je za kar šest milijonov evrov, ter se z bankami dogovarja za odkup terjatev. Pod okrilje Loških mesnin so prešle tudi tri Arvajeve prodajalne, in sicer ena v Britofu in dve v Ljubljani. Načrtujejo, da bodo sanacijo podjetja končali že v tem letu, mesečno proizvodnjo izdelkov pa nameravajo zvišati z deset ton na trideset do štirideset ton. Pri Arvaju bodo ukinili razsekovalnico mesa in pri proizvodnji dali poudarek barjenim in poltrajnim izdelkom. Škofjeloška zadruga sicer s svojimi Loškimi mesninami in Mesninami Bohinja ustvarja zgodbo o uspehu. Povzela po zadružnih novicah Loške zadruge V. V.

 
 

POROŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ GOSPODARSKIH DRUŽB

V imenu in za račun Republike Slovenije je SID banka, d.d., Ljubljana v začetku novembra 2013 razpisala poroštveno kvoto in povabila k oddaji vlog za pridobitev poroštva Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb in zadrug iz naslova kreditov, najetih pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih financiranju investicij v razvojne projekte in/ali financiranju obratnih sredstev. SID banka sprejema vloge do porabe razpisane poroštvene kvote, vendar najpozneje do 30. oktobra 2014. Več informacij na spletni strani banke ali po telefonu 01 200 75 11/59. B. J.

 
 

OTVORITEV PRENOVLJENE TRGOVINE KGZ SLOGA KRANJ

V začetku februarja 2017 so na Primskovem v Kranju odprli prenovljeni Kmetijsko-vrtni center Kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga Kranj. Slovesnosti se je udeležilo veliko obiskovalcev in članov zadruge. Zbrane goste sta nagovorila predsednik KGZ Sloga Kranj Janez Porenta, ki je predstavil poslovanje zadruge in novosti prenovljene trgovine, ter predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk, ki je poudaril pomen zadrug in zadružnih trgovin za podeželje. Izpostavil je tudi pomen sodelovanja med zadrugami, ki ga na Gorenjskem zadruge uspešno krepijo, in čestital za novo pridobitev zadrugi in zadružnikom. V okviru prenove so preuredili notranjost trgovine, razširili ponudbo pridelkov in izdelkov s kmetij, ki jih ponujajo v Špajzi, vrtni program in ponudbo za potrebe kmetij. V. V. in A. J.

 
 

PROGRAM OBZORJE 2020 TUDI ZA KMETIJSTVO

Evropska komisija je v decembru 2013 objavila prve razpise za raziskave in inovacije za evropski program Obzorje 2020. V letu 2014 bo med drugim 2,8 milijarde evrov za inovativne projekte, ki se ukvarjajo s sedmimi družbenimi izzivi iz programa Obzorje 2020: zdravje, kmetijstvo, pomorstvo in biogospodarstvo, energetika, promet, podnebne spremembe, okolje, gospodarna raba virov in surovine, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnost. Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki v sedmih letih (2014 – 2020) razpolaga z 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. Na večino razpisanih sredstev za leto 2014 se je že mogoče prijaviti. Več na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_sl.htm. B. J.

 
 

KMETIJSKA ZADRUGA TOLMIN BO ODPRLA NOVO MESNICO

V marcu 2017 bo Kmetijska zadruga Tolmin v Novi Gorici odprla svojo drugo mesnico. Poleg prodaje svežega mesa bo ponujala tudi že pripravljene zdrave malice iz lokalno pridelanih živil. Med njimi bosta lokalna verzija hot doga in hamburgerja, prav tako pa tudi rebrca, polpeti, mesne solate. Poleg mesnin in svežega mesa Alpije bo mogoče kupiti tudi mleko in mlečne izdelke Mlekarne Planika, vino iz Goriških Brd ter med in druga živila lokalnih kmetov. Zaradi količinsko nezadostne pridelave zelenjave v Posočju jo bo zadruga dokupila pri Kmetijski zadrugi Agraria Koper. Naložba bo vredna več kot 50 tisoč evrov. Povzela po različnih virih V. V.

 
 

KMEČKI PRAZNIK OB 100. OBLETNICI ZADRUGE V VELIKIH LAŠČAH V SEPTEMBRU 2013

100-letnico delovanja Kmetijska zadruga Velike Lašče obeležuje s številnimi dogodki. V sredo, 4. septembra 2013, bo v organizaciji zadruge potekala okrogla miza na temo: »Ali bo na naših mizah še slovenska hrana?« Ob tej priložnosti bodo izdali zbornik velikolaškega zadružništva z naslovom »Prava pot«. V soboto, 7. septembra 2013, pa bo organiziran kmečki praznik z razstavo govedi, konj in drobnice s spremljajočim kulturnim programom. Hkrati bodo obeležili tudi 20-letnico Govedorejskega društva Velike Lašče.

 
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij