PESTROST IN RAZNOLIKOST PRIHODNJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

PESTROST IN RAZNOLIKOST...

Intervju z dr. Tassosom Haniotisom, direktorjem...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 

Novice in napovednik

MARTINOVANJA V ZADRUGAH

Letos poteka 1700 let od rojstva sv. Martina, zavetnika vinarjev, in tudi letos so zadružne vinske kleti obeležile njegov praznik. V Kmečki zadrugi Krško so s podjetjem Kostak Krško pripravili martinovanje za poslovne partnerje, predstavnike občin in sodelavce. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto, saj so Splošni bolnišnici Brežice predali donacijo v vrednosti tisoč evrov k zaključku zbiranja sredstev za nakup digitalnega mamografa.

Več ...
 
 

MLEKARNA PLANIKA ODPIRA PRENOVLJENO TRGOVINO

Mlekarna Planika Kobarid odpira 8. marca 2014 prenovljeno trgovino v Gregorčičevi 32 v Kobaridu, kjer bodo kupci lahko izbirali med široko paleto izdelkov mlekarne in lokalnih proizvajalcev. Skupaj z Deželno banko Slovenije, ki je ob koncu preteklega leta prenovila kobariško poslovalnico banke, bo istega dne organiziran dan odprtih vrat, kjer pripravljajo posebne ugodnosti za stranke iz široke bančne ponudbe. S. V.

 
 

KZ AGRARIA KOPER NAČRTUJE NOVE PREDELANE IZDELKE

Na posestvu Purissima Kmetijska zadruga Agraria Koper goji paradižnike, kaki, melone, jagode in drugo ekološko zelenjavo. A ker veliko sadja in zelenjave zaradi cenejših proizvodov iz tujine ne pride na trgovske police, bi v KZ Agraria Koper radi postavili manjši obrat, kjer bi predelali sveže sadje in zelenjavo, ki ju ne prodajo. Pod blagovno znamko Purissima že sedaj ponujajo kakijevo marmelado in paradižnikovo šalšo. Želijo pa predelovati še druge tipične istrske proizvode, kot so vložene artičoke in jajčevci ter istrski česen. Oktobra 2016 so odprli vrata Primorskemu vrtičku, ki so ga na posestvu Purissima nad Ankaranom skupaj zasnovali Kmetijska zadruga Agraria Koper, Univerza na Primorskem in Primorske novice. Obiskovalci so si lahko pobliže ogledali vrtiček, poslušali predavanje o vrtu v jesenskem in zimskem času ter sodelovali na delavnici o zeliščnih soleh. Na koprski Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo pa so kuhali marmelado iz različnega jesenskega sadja in zelenjave ter podelili nagrade za najboljše marmelade obiskovalcev. Pokušanje so dopolnili z zeliščnimi testeninami, palačinkami, suhim sadjem, moštom in sladkimi vini.
V. V.

 
 

1 S 1. JANUARJEM 2014 ZAČNE VELJATI ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Z uvedbo Zakona o davku na nepremičnine prenehajo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Pri novem zakonu predstavlja davčno osnovo posplošena tržna vrednost, kot je pripisana posamezni nepremičnini v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja (za leto 2014 na dan 1. april 2014). Stopnje obdavčitve so različne glede na vrste nepremičnin. Stopnje obdavčitve so vse od 0,07 za gozdna zemljišča, 0,15 za rezidenčne stanovanjske nepremičnine, 0,30 za kmetijske stavbe do 0,75 odstotka davčne osnove za poslovne in industrijske nepremičnine. Davčni zavezanec je praviloma lastnik nepremičnine, med izjemami od tega načela pa zakon navaja tudi upravičenca osebne služnosti na celotni nepremičnini. Nepremičnine, ki so varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja ter neplodna zemljišča s šifro dejanske rabe 5000 in 6000, pa so izvzete iz omenjenega davka. Zakon o davku na nepremičnine je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/9. decembra 2013. F. A.

 
 

VINSKA KLET METLIKA S PRENOVLJENO PODOBO

Konec novembra 2016 je Vinska klet Metlika predstavila prenovljeno podobo etiket, ki jo zaznamujeta slogan »Pečat tradicije« in podoba dveh belokranjskih simbolov – bele breze in krokarja. Pečat tradicije nakazuje na več kot stoletno tradicijo zadružništva v Metliki, povezava z občino Metliko pa se kaže v uporabi njenega grba kot logotipa. Visoke, vitke in elegantne nove steklenice si te lastnosti delijo z belimi brezami, ki so za Belokranjce najpomembnejše drevo in povezujejo ljudi, tako kot Vinska klet Metlika povezuje belokranjske vinogradnike. Krokar kot čuvaj Metlike pa čuva tudi metliška vina, hkrati je družabna ptica, dober pevec, moder, pretkan in graciozen. V. V. in A. J.

 
 

DAVČNE OLAJŠAVE PRI DONIRANJU ŽIVIL

Leta 2011 smo v Sloveniji v celotni verigi od pridelave do potrošnje zavrgli 168.000 ton hrane, kar znaša 82 kg na prebivalca. Da bi bilo zavržene hrane čim manj že na začetku verige, imajo kmetje možnost, da svoje kmetijske pridelke in proizvode podarijo humanitarnim organizacijam. Tisti, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, lahko namreč uveljavljajo znižanje davčne osnove z olajšavo za donacije. B. J.

 
 

KGZ RIBNICA PRENOVILA TRGOVINO IZBIRA

Kmetijsko-gozdarska zadruga Ribnica je oktobra 2016 odprla prenovljeno trgovino Izbira v centru Ribnice. V mesecu in pol so z investicijo 280 tisoč evrov posodobili prostore trgovine, jih povečali za dodatnih 65 m2 ter renovirali kanalizacijsko omrežje. Hkrati so obogatili in povečali ponudbo, tako da bo na policah še več domačih slovenskih lokalnih pridelkov in izdelkov. V. V.

 
 

POROŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ GOSPODARSKIH DRUŽB

V imenu in za račun Republike Slovenije je SID banka, d.d., Ljubljana v začetku novembra 2013 razpisala poroštveno kvoto in povabila k oddaji vlog za pridobitev poroštva Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb in zadrug iz naslova kreditov, najetih pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih financiranju investicij v razvojne projekte in/ali financiranju obratnih sredstev. SID banka sprejema vloge do porabe razpisane poroštvene kvote, vendar najpozneje do 30. oktobra 2014. Več informacij na spletni strani banke ali po telefonu 01 200 75 11/59. B. J.

 
 

PROGRAM OBZORJE 2020 TUDI ZA KMETIJSTVO

Evropska komisija je v decembru 2013 objavila prve razpise za raziskave in inovacije za evropski program Obzorje 2020. V letu 2014 bo med drugim 2,8 milijarde evrov za inovativne projekte, ki se ukvarjajo s sedmimi družbenimi izzivi iz programa Obzorje 2020: zdravje, kmetijstvo, pomorstvo in biogospodarstvo, energetika, promet, podnebne spremembe, okolje, gospodarna raba virov in surovine, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnost. Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki v sedmih letih (2014 – 2020) razpolaga z 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. Na večino razpisanih sredstev za leto 2014 se je že mogoče prijaviti. Več na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_sl.htm. B. J.

 
 

KMEČKI PRAZNIK OB 100. OBLETNICI ZADRUGE V VELIKIH LAŠČAH V SEPTEMBRU 2013

100-letnico delovanja Kmetijska zadruga Velike Lašče obeležuje s številnimi dogodki. V sredo, 4. septembra 2013, bo v organizaciji zadruge potekala okrogla miza na temo: »Ali bo na naših mizah še slovenska hrana?« Ob tej priložnosti bodo izdali zbornik velikolaškega zadružništva z naslovom »Prava pot«. V soboto, 7. septembra 2013, pa bo organiziran kmečki praznik z razstavo govedi, konj in drobnice s spremljajočim kulturnim programom. Hkrati bodo obeležili tudi 20-letnico Govedorejskega društva Velike Lašče.

 
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij